Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

PVV: 8 ton minder uitgeven in 2013

Zoetermeer - Het Productschap Vee en Vlees (PVV) verwacht volgend jaar € 15,5 miljoen uit te geven, Dat is 8 ton minder dan de begroting van 2012. In de oktobervergadering van het PVV bestuur wordt de begroting definitief vastgesteld.

In de verschillende sectoren blijven de heffingstarieven gelijk of worden lager. De uitzondering hierop is het tarief voor de kalversector, dat wordt per 1 oktober 2012 verhoogd om alle activiteiten te kunnen financieren.
Iedere sector betaalt aan het Productschap Vee en Vlees voor het deel van de activiteiten dat voor die sector van belang is. De komende jaren wordt ingeteerd op de reserves. In 2013 worden de reserves verder afgebouwd van € 28,8 miljoen naar € 26,4 miljoen. Om deze afbouw mogelijk te maken wordt een tarief geheven dat lager ligt dan het kostendekkende tarief.
Alle activiteiten voor 2013 staan beschreven in het jaarplan van de PVV. De doelstelling van dit plan is een snelle adequate dienstverlening aan de totale productiekolom van alle vee- en vleessectoren met als resultaat een rendabele en geaccepteerde toekomst voor de sector. Speerpunten zijn onder andere antibioticareductie, voedselveiligheid en optimale diergezondheid.

Laatste reacties

  • politiek

    De speerpunten zijn inderdaad juist gekozen. Antibioticareductie, voedselveiligheid en diergezondheid. Hopenlijk ook open en transparant. Voorheen werden er ook miljoenen euro,s voor gereserveerd in begroting en uiteindelijk blijken de euro,s terecht te komen op bedrijven die hormonen gebruiken. Jarenlang op duizenden bedrijven.
    Beter is het dus om de euro,s te gebruiken voor bestrijding van hormoon gebruik i.p.v. het vergoeden ervan. Evenzo bij antibioticagebruik. Veel beter is het om die euro,s te gebruiken dat het gebruik van antibiotica echt naar beneden gaat. Dus geen zielige verhaaltjes waar ieder slachtoffer van is. De burger ( volksgezondheid) en welzijn dieren.
    Een alternatief is uiteraard om de productschappen maar geheel op te heffen.

  • B bob

    Wederom goed onder woorden gebracht Politiek. Respect!

Of registreer je om te kunnen reageren.