Rundveehouderij

Nieuws

Goedkope methaanreductie door meer zetmeel

Lelystad - Het advies voor de oogst van snijmais kan worden verruimd van 36 tot maximaal 42 procent drogestof. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research. Nu oogsten veehouders de snijmais veelal als het gewas een drogestofgehalte heeft van 30 tot 35 procent.

Een hoger drogestofgehalte leidt tot meer zetmeel en ook een hoger aandeel bestendig zetmeel. Dat bestendige zetmeel wordt pas in de darm verteerd. Door deze verschuiving van zetmeelvertering naar de darm neemt de methaanemissie af.

Omdat later oogsten van mais in de proef geen effect had op voeropname, melkproductie of broeigevoeligheid van de kuilen, is oogsten bij een hoger drogestofgehalte dus een eenvoudige en kostenloze maatregel om methaanemissie uit de melkveehouderij te verminderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.