Rundveehouderij

Nieuws 3507 x bekeken 1 reactie

Zoektocht naar behoud van organische stof in de bodem

De Moer – Veehouders moeten op zoek naar een balans tussen onttrekken van organische stof aan de bodem en de aanvoer of opbouw van organische stof.

Dat is gesteld op de demodag ‘Duurzame Maisteelt en Bodemkwaliteit’, georganiseerd door het Louis Bolk Instituut in Driebergen.

Het organischestofgehalte in de bodem neemt toe als de grond in gebruik is als grasland. Bij scheuren voor de snijmaisteelt daalt het organischestofgehalte direct door mineralisatie. Als er continuteelt snijmais plaatsvindt daalt het gehalte langzaam maar zeker verder.

De manier van grondbewerken heeft invloed op het organischestofgehalte. Ploegen is gangbaar, maar mogelijk kunnen andere grondbewerkingen, zoals nietkerende grondbewerking, strokenfrezen of no-till (direct inzaaimethode) bijdragen aan minder verlies van organische stof in de bodem.

In De Moer (N-B) is een proefveld aangelegd waarbij het effect van combinaties van verschillende grondbewerkingen en nateelten of onderzaai wordt onderzocht.

De eerste bevindingen zijn dat de beworteling van de mais in de zandgrond bij alle grondbewerkingen vrij goed is. Bij de teelt waarbij de strokenfrees is gebruikt lijkt de mais vrij goed te staan en is de doorworteling vooral sterk in het gefreesde deel van 15 centimeter diep en 12 centimeter breed. De onderzaai van Proterra (een soort rietzwenkgras) mislukte omdat deze niet tegen een onkuidbespuiting bestand bleek.

Op het oog zijn er nog geen verschillen zichtbaar. Dit komt mogelijk omdat alle mais op eerstejaars scheurgrond staat. Dan wil de mais eigenlijk altijd wel groeien. Verder is er 40 kuub rundveedrijfmest gebruikt (volvelds of in de rij) aangevuld met 100 kilo NP 24-8. Een behoorlijk pittige bemesting omdat de onderzoekers zeker willen zijn dat de gevonden verschillen niet ontstaan uit een te krappe bemesting.

Eén reactie

  • Mels

    toverwoord in deze is:POTSTAL en dan niet die mest duur verkopen......

Of registreer je om te kunnen reageren.