Rundveehouderij

Nieuws

Waarde zuivelexport in de min

Zoetermeer - De waarde van de Nederlandse zuiveluitvoer is dit jaar tot en met mei met 8,2 procent gedaald.

Dit blijkt uit gegevens van het Productschap Zuivel. De waardedaling is met name toe te schrijven aan volle/niet-magere melkpoeder en de categorie overige zuivelproducten. Daaronder vallen producten als room, lactose en wei.

De waarde en het volume van de kaasexport bleven nagenoeg gelijk. Aan landen binnen de Europese Unie werd minder kaas verkocht. Rusland nam bijna evenveel af als in dezelfde periode vorig jaar en een land als Algerije nam zelfs ruim 70 procent meer kaas af. De kaasexport naar landen buiten de EU steeg gemiddeld met 17 procent.

Bij gecondenseerde melk namen zowel het uitvoervolume als de waarde stevig toe. Het geëxporteerde tonnage steeg met bijna 40 procent naar ruim 52.000. Naar België ging in de eerste vijf maanden van dit jaar zelfs bijna achtmaal zo veel condens als in dezelfde periode vorig jaar. Naar Libië werd ruim viermaal zo veel condens verkocht. De exportwaarde van dit product steeg met gemiddeld een kwart. Vooral de export naar Libië bleek lucratief.

Bij de melkpoeders werd 13 procent minder product verkocht gerekend in tonnen, gerekend in waarde werd 11 procent minder verkocht. Vooral landen binnen de EU lieten het afweten. Naar bestemmingen buiten de EU werden nog wel redelijke volumes uitgevoerd. Toch nam een belangrijke afnemer als Nigeria ruim de helft minder volle melkpoeder af dan in dezelfde periode vorig jaar. De Arabische Golfstaten, Thailand en Indonesië namen flink meer af.

De verwerking van magere melkpoeder en boter tot en met juli stegen daarentegen flink in Nederland. De kaasproductie bleef vrijwel gelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.