Rundveehouderij

Nieuws

Onderzoek naar selectief droogzetten in afrondende fase

Deventer - De melkveehouderij kan op 7 november, tijdens het uiergezondheidssymposium georganiseerd door het UGCN (Uiergezondheidscentrum Nederland), de resultaten van het onderzoek naar selectief droogzetten verwachten.

De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de vermindering van het antibioticagebruik in de melkveehouderij. Ongeveer tweederde van de antibiotica die in de melkveehouderij worden gebruikt worden preventief toegepast in de uier ter voorkoming van mastitis.

In het onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden om koeien droog te zetten zonder gebruik van antibiotica. Verondersteld wordt dat koeien met een laag celgetal daarvoor in aanmerking komen. Daarbij mag het weglaten van antibiotica niet leiden tot een onacceptabele toename van  mastitis.

Op 98 praktijkbedrijven worden 1.640 dieren nauwgezet gevolgd. Dat begint bij de droogstand en duurt voort tot honderd dagen lactatie. Dat is de periode waarin mastitis zich het meest manifesteert.

In het onderzoek worden koeien gebruikt die al langdurig een laag celgetal hebben en waarvan bij droogzetten twee spenen behandeld worden met antibiotica en twee spenen niet. Ook wordt er gekeken naar overige koefactoren en bedrijfsomstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uiergezondheid.

Uiteindelijk moet dat tot een praktisch advies of beslisboom leiden op basis waarvan veehouders kunnen besluiten welke koeien zonder extra risico op mastitis zonder antibiotica kunnen worden drooggezet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd  door UGCN en de Gezondheidsdienst voor Dieren in opdracht van stuurgroep Abres Rund.

Of registreer je om te kunnen reageren.