Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Niet bang voor imagoschade mest in box

Sint-Oedenrode - Melkveehouders zijn er niet benauwd over dat het gebruik van de dikke fractie van meschscheiding als strooisel in ligboxen in slechte aarde valt bij het publiek. Dit blijkt uit een enquête die adviesbureau Valacon Dairy heeft gehouden onder melkveehouders.

"We hebben ruim veertig melkveehouders ondervraagd die deels wel en deels niet zelf mest als strooisel gebruiken. Het geeft al wel een beeld maar je mag aan de uitkomsten nog niet te veel waarde toekennen”, zegt Willem van Laarhoven van adviesbureau Valacon-Dairy. Ongeveer de helft van de ondervraagde melkveehouders verwacht dat burgers geen probleem zullen maken van het gebruik van gescheiden mest als boxmateriaal.
Toch staan melkveehouders niet te popelen om actief te communiceren met de maatschappij over de opmars van het nieuwe strooiseltype in de melkveehouderij. Ruim de helft van de ondervraagde boeren wijst dit af. Bijna de helft van de melkveehouders vindt dat actieve communicatie geen probleem hoeft te zijn, in elk geval niet als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd.
Op regels rondom het gebruik van meststrooisel om eventuele risico’s voor de diergezondheid en de volksgezondheid te verkleinen, zitten melkveehouders niet te wachten. Een grote meerderheid van de ondervraagde ondernemers wil geen regelgeving: niet van de overheid en ook niet van de zuivelindustrie.

Eén reactie

  • drientje

    Misschien dat de ammoniakuitstoot ook nog een probleem gaat vormen.
    Bij alle mestverwerkingsinstallaties die werken, nu en in het verleden, gaat er ammoniak verloren/de lucht in. Ga maar eens het ammoniak gehalte testen van verse dikke fractie en van dikke fractie die een week in de box ligt.
    Daar zit een behoorlijk verlies in.
    Mogelijk moet de ammoniaknorm voor melkkoeien, waarvan de mest gescheiden wordt, dan ook omhoog.

Of registreer je om te kunnen reageren.