Rundveehouderij

Nieuws 1931 x bekeken

Dynamisch voeren brengt meer melk uit eigen ruwvoer

Deventer - Melkveehouders die dynamisch voeren zien het krachtvoerverbruik per koe dalen waarna het op een blijvend lager niveau stabiliseert.

De melkproductie komt dan voor 13,50 kilo per koe per dag uit eigen ruwvoer. Dat is 0,47 kilo meer dan veehouders die niet dynamisch voeren. Dat blijkt uit onderzoek van Remco de Veer, student aan Wageningen-UR in opdracht van Agrovision in Deventer. Bij dynamisch voeren wordt niet naar behoefte maar op respons gevoerd.
De krachtvoergift daalt met 280 gram tot 5,85 kilo krachtvoer per koe per dag. Het resulteert in een saldotoename van €43 per koe per jaar.
In het saldo (melkopbrengst minus krachtvoerkosten) zijn de kosten van het eigen voer niet meegerekend. Die kosten variëren en dus wisselt ook het financieel effect van dynamisch voeren per melkveebedrijf. Met de komst van de Kringloopwijzer kan dynamisch voeren extra voordeel geven. Hogere benutting van eigen voer leidt namelijk tot minder mineralenverliezen en tot meer ruimte voor inzet van eigen mest.
Op het gebied van gezondheid en vruchtbaarheid wordt het interval afkalven/eerste inseminatie 1,9 dagen kleiner, tot 93,0 dagen. Ook de tussenkalftijd gaat met 1,6 dagen naar beneden (tot 417,4 dagen). Tegengesteld aan deze positieve kengetallen is het iets lagere non-returnpercentage na de eerste inseminatie. Verder daalt het celgetal net als het percentage dieren met meer verschil tussen vet en eiwit dan 1,25 procent.
Eerst laten beide nog een stijging zien, terwijl na ongeveer een jaar het aantal afwijkende gehaltes op een lager niveau stabiel wordt. Ook het celgetal vertoont dan een dalende lijn. De verbeterde situatie na verloop van tijd houdt mogelijk verband met een meer stabiele conditie van de dieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.