Rundveehouderij

Nieuws 1173 x bekeken

Aantal runder- en kalverslachtingen daalt

Voorburg - Het aantal runder- en kalverslachtingen is in de eerste vijf maanden van 2012 sterk gedaald ten opzichte van dezelfde periode van 2011, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal runderslachtingen daalde met ongeveer 9 procent van bijna 222.000 stuks naar ruim 206.000 stuks. Vooral het aantal slachtingen van melkkoeien liep terug. Het aantal stierenslachtingen bleef bijna stabiel op ruim 20.000 stuks.

Het geslachte gewicht liep met 6,5 procent terug, ofwel met ruim 4.500 ton, van 69.165 ton naar 64650 ton.

Het totale aantal kalverslachtingen liep in absolute aantallen sterker terug dan het aantal slachtingen van volwassen runderen, maar in procenten uitgedrukt bleef de  daling beperkt tot zo'n 5 procent. In plaats van bijna 617.000 kalveren werden 582.000 dieren geslacht. In de eerste vijf maanden van 2011 was bijna 15 procent daarvan ouder dan 9 maanden (en jonger dan twaalf maanden), in dezelfde periode van dit jaar bestond nog maar een kleine 12 procent uit oudere rosé's.

Het totale aantal slachtingen van deze diercategorie daalde van ruim 91.000 stuks naar ruim 68.000. Dat komt neer op een afname met iets meer dan 25 procent. Het aantal slachtingen van jongere kalveren daalde van 525.500 naar 513.600, ofwel met 11.900 stuks. Dat is een terugloop met ruim 2 procent.

Het CBS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen blanke vleeskalveren en jonge rosévleeskalveren, zoals het Productschap Vee en Vlees wel doet. Beide groepen vleeskalveren worden geslacht op een leeftijd jonger dan negen maanden. De laatste jaren neemt het aantal jonge rosé's in de vleeskalverhouderij snel toe, met name onder druk van de oplopende kosten van kalvermelk. Ook de afnemende koopkracht in de EU speelt een rol.

Of registreer je om te kunnen reageren.