Rundveehouderij

Nieuws

Saldo melkveehouderij daalt met 1,3 cent per kilo melk

Arnhem - Het saldo van de melkveehouderijbedrijven over het eerste half jaar van 2012 ligt 1,3 cent per kilo melk lager dan over het eerste halfjaar van 2011.

Dat blijkt uit de resultaten van de eerste 400 bedrijven die hun perioderesultaten bij Flynth laten samenstellen. De bedrijven produceerden ruim 11.000 kilo melk meer. Het bedrag dat ondernemers uiteindelijk beschikbaar hadden voor privé, aflossingen en reservering daalde ten opzicht van de eerste helft van 2011 met 5.200 euro per bedrijf naar 52.100 euro.

De ontvangsten voor melk zijn door lagere gehaltes en een lagere melkprijs 1,2 cent per kilo melk lager uitgevallen. Het gaat om een daling van 3,1 procent. Er is in het eerst halfjaar 0,2 cent per kilo melk meer ontvangen uit het verkopen van vee. De totale ontvangsten daalden per kilo melk met 1,1 cent. Doordat de melkproductie met 11.100 kg steeg zijn de ontvangsten op bedrijfsniveau 200 euro hoger.

De totale uitgaven zijn met 0,3 cent per kilo melk gestegen. Belangrijkste factor hierbij zijn de met 3,1 procent gestegen uitgaven aan voer (+ 0,2 cent per kilo). De uitgaven aan voer zijn gestegen door de hogere prijzen van mengvoer. Naast voer werd er ook meer uitgegeven aan onderhoud gebouwen (0,1 cent) en meer aan mestafzet. De kosten voor vee en gewas beleven nagenoeg gelijk. De totale uitgaven op bedrijfsniveau tot saldo stegen met 2.500 euro waarvan 1.900 euro door hogere voerkosten. Na het saldo stegen de andere uitgaven met 1.300 euro.

Het bruto overschot daalde met 1,5 cent per kilo melk naar een niveau van 18,8 cent. Het gemiddelde van de laatste 5 jaar ligt op 17,0 cent. Netto was er voor privé en aflossingen en reserveringen 12,6 cent beschikbaar, in het eerste halfjaar van 2011 was dat 14,3 cent. Het gemiddelde van de laatste (eerste helft van) 5 jaren is 10,5 cent. Een gemiddeld bedrijf kon in het eerste halfjaar van 2012 aan haar aflossingsverplichtingen voldoen. Voor heel 2012 wordt verwacht dat de melkprijs fors lager uitkomt en dat door de hogere voerkosten het bedrag dat beschikbaar is voor aflossingen en reserveringen met 5 cent daalt per kilo melk ten opzichte van heel 2011.

Of registreer je om te kunnen reageren.