Rundveehouderij

Nieuws 1888 x bekeken 4 reacties

Ruime meerderheid FrieslandCampina wil koeien in wei

Amersfoort – Het merendeel van de leden van FrieslandCampina is van plan zijn koeien in de wei te laten grazen. Dat meldt de zuivelcoöperatie op basis van binnengekomen weidegangverklaringen.

Van de leden geeft 74 procent aan van plan te zijn hun koeien dit jaar in de wei te laten grazen. 8 procent kiest voor deelweidegang. Daarmee komt het totaal aantal leden dat van plan is mee te doen aan weidegang volgens de onderneming op 82 procent.

Binnen Nederland neemt nu 73,4 procent van de leden deel aan weidegang. Dat is 1,4 procent, ofwel 185 leden, meer dan vorig jaar. Van de Nederlandse leden kiest 7,9 procent voor deelweidegang. Van alle FrieslandCampina-leden kiest 14,4 procent ervoor om de koeien op stal te laten staan. Het percentage dat overblijft, heeft niet op de enquête gereageerd.

Een woordvoerder laat weten dat de onderneming tevreden is met de weidegangcijfers. "Doelstelling is om het niveau te handhaven." Wel merkt hij op dat de werkelijke balans pas eind dit jaar opgemaakt kan worden.

FrieslandCampina heeft haar weidegangpremie per 1 januari 2012 verhoogd van 5 naar 50 eurocent per 100 kilo om weidegang meer te stimuleren. “De leden-melkveehouders zijn ieder voor zich zelfstandig ondernemers en hebben uiteenlopende bedrijfsomstandigheden”, zegt coöperatievoorzitter Piet Boer. “Het is dus van belang dat deze ondernemers zelf hun keuzes kunnen maken die passen in hun bedrijfsontwikkeling. Dit gegeven is het uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van het duurzaamheidsprogramma en ook de keuze om al dan niet te kiezen voor een vorm van weidegang.”

Laatste reacties

 • flinkert

  Jammer dat FRL/CP op deze wijze de publieke opinie stuurt of misschien beter misleid. Insteek zal dierenwelzijn moeten zijn, terecht ook opgemerkt door vz Piet Boer. Dat zal voor de ene ondernemer betekenen dat de koeien geweid worden, omdat bv de stal niet voldoende geschikt is om daar jaarrond dieren in te houden, voor een andere ondernemer zal het kunnen zijn om de dieren juist jaarrond binnen te houden, omdat alles voldoet aan de eisen van koe-welzijn. Trouwens wat is nu weiden? 4 maanden, min 6 uur per dag buiten is geen weiden! Voor eind april de koeien eruit en richting begin november weer op stal en dag en nacht weiden, dat is pas echt weiden!!! De ondernemers die dit toepassen mogen een goede vergoeding hebben , minimaal 2x wat er nu voor staat. Laten we nu met elkaar als melkveehouders eens met de beide benen op de grond blijven staan en samen optrekken in deze zienswijze. Jammer dat het management van FRL/CP zo halstarrig twee-spalt probeert te zaaien, en waarom komt de ledenraad nu niet eens op voor haar achterban , die ook andere meningen verkondigd?

 • Kasteelrund

  Ook jammer dat FRL/CP er niet bij vermeldt welk percentage van de ontvangen melk dan weidemelk wordt. Dat is natuurlijk veel lager! Overigens zet ik direct al vraagtekens bij die 74 % weidemelkers: rijd door Nederland en kijk om je heen!
  Jammer voor het landschappelijke beeld en jammer voor de burger die het zo graag anders ziet, maar dit percentage halen we nooit meer! Als ik onder de huidige economische omstandigheden melkveehouder was, zou ik de melkkoeien waarschijnlijk ook binnen houden. Tegen een lage kostprijs produceren betekent schaalvergroting. Grote koppels koeien kunnen het meest efficiënt binnen worden gehouden. In super diervriendelijke stallen geven ze vele liters kwaliteitsmelk en zijn ze beter te managen.
  Naar mijn stellige overtuiging bepaalt de markt, en dus de consument, de prijs van het produkt en stelt de kwaliteitseisen. Jammer dat de burger en de consument niet dezelfde zijn. De burger heeft wel een extra kwaliteiteis, maar de consument stelt die nog nauwelijks als hij/zij voor het schap van de super staat. Alhoewel ....., er is een kentering: FRL/CP vertienvoudigt niet voor niets haar weidemelkpremie!
  Zolang de meeste koeien nog binnen blijven, zullen wij met onze kasteelrunderen (Lakenvelders) zo hier en daar proberen het lanschap nog wat op te vrolijken.

 • sensia

  het extra geld voor deze diervriendelijke weidegang kan komen uit het potje 'schadebestrijding'. want als de koeien dag en nacht lekker buiten grazen, lopen, liggen, het veld dus fysiek in beslag nemen, zullen overvliegende ganzen niet landen. WIN/WIN situatie. geen jagers meer op het land, koeien blij, burgers blij, partij voor de dieren blij!

 • politiek

  Bij volledig weiden ( min 180 dgn) lijkt mij min. 3 eurocent meer per liter melk zeer terecht. Sensia maakt een zeer goede opmerking betreffende de locatie.s waar veel last is vast ganzen. b.v. bij Schiphol. Dat mag gerust EXTRA betaald worden lijkt mij uit dat potje schadebestrijding bij meer als 180 dgn weiden. Inderdaad een win/win situatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.