Rundveehouderij

Nieuws

Rechter keurt overname Alpuro goed

Rotterdam - De Rotterdamse rechtbank heeft de overname van Alpuro door de Van Drie Group goedgekeurd. De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) reageren met teleurstelling op het vonnis.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) keurde de overname van Alpuro door de Van Drie Group in 2010 goed. Daartegen hebben de NBHV en de NMV bezwaar gemaakt bij de bestuursrechter.

De Rotterdamse rechtbank oordeelde vorig jaar dat de NMA haar besluit niet genoeg had gemotiveerd. De NMA moest van de rechter  de motivering aanvullen. In het eindvonnis geeft de Rotterdamse rechtbank de NBHV en de NMV weliswaar gelijk in hun ingestelde bezwaar, maar tegelijk houdt de rechter het besluit van de NMA overeind.

Piet Thijsse van de NBHV vindt het "teleurstellend dat we in Nederland kennelijk zo'n monopolie mogen hebben. We zullen nu het vonnis beoordelen en bekijken of we in beroep zullen gaan."  Marion Logtenberg van de NMV zegt dat bij de laatste zitting al leek dat de rechtbank deze kant op zou gaan, "maar het blijft een teleurstelling".

De rechtbank oordeelt dat de NMA na een aanvullende motivering duidelijk heeft gemaakt dat de markt voor het kalfsvlees een Europese markt is. Onderbouwing daarvoor vormen onder meer cijfers van het Productschap voor Vee en Vlees.

De redeniering van de NMA is dat de vraag vanuit het buitenland de Nederlandse kalverhouders beschermt tegen een te grote inkoopmacht van de kalfsvleesgigant die is ontstaan door de overname van Alpuro door de Van Drie Group.

Of registreer je om te kunnen reageren.