Rundveehouderij

Nieuws

Rabo voorziet meer druk op melkprijzen

Utrecht - Na de korte juni-opleving van de zuivelmarkt volgt een periode met vrij stabiele zuivelprijzen en tegen het einde van 2012 een verdere daling van de markt. Pas begin volgend jaar trekt de markt weer aan. Deze verwachting spreekt Rabobank International uit in haar kwartaalbericht voor de zuivelmarkt.

Meestal zijn de zuivelprijzen in de zomer zwak en gaan ze tegen het einde van het jaar omhoog. Dit jaar wordt een andere ontwikkeling voorzien, omdat de vraag naar zuivel in veel regio's tegenvalt, terwijl het aanbod groot blijft.

Met name de vraag naar zuivel vanuit China is dat jaar kleiner dan veel verkopende partijen hadden gehoopt. Rabobank International verwacht dat de Chinese vraag ook in de rest van dit jaar zwak blijft. In andere landen in de regio, bijvoorbeeld Vietnam en de Filippijnen (waar FrieslandCampina sterk is vertegenwoordigd), is de groei van de vraag naar zuivel nog wel redelijk groot. Landen als Rusland, India en Mexico zijn aanwezig als kopers. India lijkt zelfs met grote overschotten te zitten.

De problemen als gevolg van een zwakkere vraag lijken te worden getemperd door een minder uitbundige toename van het aanbod dan vorig jaar. Zo'n recordseizoen als vorig jaar lijkt zich dit jaar niet te herhalen in Nieuw-Zeeland. Ook in Australië en de Verenigde Staten lijkt het aanbod dit jaar kleiner. In delen van Europa voorziet Rabo International ook een lagere melkproductie, vooral veroorzaakt door dalende uitbetaalprijzen van de industrie.

Tot nog toe heeft de zuivelmarkt zich dit jaar beter gehouden dan verwacht, meent de Rabobank. In maart/april hoopten zich flinke voorraden boter en melkpoeder op, zowel in de EU als in de Verenigde Staten. Toch is het marktverstorende effect ervan meegevallen..

Of registreer je om te kunnen reageren.