Rundveehouderij

Nieuws

Quotumhandel slinkt met ruim eenderde

Dat de handel in quotum dit melkseizoen rustig loopt blijkt uit het uitermate tamme prijsverloop, zeker bij leasen, maar ook uit het transactieoverzicht van het Productschap Zuivel.

Door Jan Willem Veldman

 

Van januari tot en met juni 2012 is er bijna 35.000 ton quotum zonder grond verkocht. Dat is bijna 20.000 ton (36 procent) minder koopmelk die in andere handen overging dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal transacties daalde van 1.074 naar 625. De gemiddelde hoeveelheid per transactie nam toe van 51 naar 56 ton. Voor een belangrijk deel is dit terug te voeren op de geringere animo om al vóór het officiële melkseizoen begint al melkquotum aan te schaffen. In maart 2011 is er ruim 17.000 ton gekocht, in maart van dit jaar minder dan de helft, ruim 8.000 ton. Vorig jaar was de melk- en zuivelmarkt dan ook in een opgaande tendens.

Ook is in de eerste zes maanden van dit jaar minder quotum met grond verhandeld. 4.452 ton ten opzichte van 8.343 ton een jaar eerder. Het aantal transacties daalde van 16 naar 6. De gemiddelde hoeveelheid nam toe van 521 naar 742 ton.

Wat betreft de tijdelijke overdracht van quotum, leasen, is van april tot en met juni sprake van een daling van 17.913 geleased melkquotum in 2011 naar 13.558 in 2012. Het aantal transacties daalde van 337 naar 235. De gemiddelde hoeveelheid nam toe van 53 naar 58 ton.

Jan-Willem Veldman

Of registreer je om te kunnen reageren.