Rundveehouderij

Nieuws 15 reacties

Polen en Litouwers willen actie EU in zuivelmarkt

Brussel - De Europese Commissie moet meer doen om de zuivelmarkt gezond te houden, vinden Polen en Litouwen. Zij signaleren dat hun boeren door de al ruim een half jaar dalende melkprijzen in financiële problemen komen.

De Commissie moet volgens hen weer de toevlucht nemen tot exportsubsidies. Ook moeten referentieprijzen, die dienen als drempelwaarde voor het in werking treden van interventiemechanismen, hoognodig worden geïndexeerd, stelt Polen.

De Polen hebben ook tijdens de landbouwraden van april en juni hun zorgen al geuit over de situatie op de zuivelmarkt. Toen vond hun signaal nauwelijks weerklank.

Ditmaal heeft de Europese Commissie in ieder geval een rapportage opgesteld over de zuivelmarkt. Daarin wordt erkend dat in het voorbije halfjaar sprake is geweest van een overaanbod van zuivel. Dit komt door onder meer een bijna 10 procent hogere Nieuw Zeelandse productie, een 4,3 procent hogere productie in Australië en, in het eerste kwartaal van 2012, een 4,7 procent hogere melkaanvoer in de Verenigde Staten. In Europa leidde dit tot een moeizamere export, voorraadvorming bij boter en dalende prijzen. Volgens de Commissie daalde de gemiddelde melkprijs voor de veehouders in de EU tussen november 2011 en mei 2012 met 10 procent. In Polen daalde de melkprijs tussen januari en mei met 7 procent.

Laatste reacties

 • joannes

  Dat zijn dan nu 4 landen met protesterende melk boeren. Dat krijg je als elk land denkt aan China te kunnen verkopen. De hele wereld productie is zich aan het rijk rekenen met Aziatische groei in zuivel consumptie. En de Chinezen hebben net langdurige contracten, met investeringen, in Argentinië afgesloten om ook wat onderhandelings kracht te hebben: de zuivel werd te duur!

 • Ishtar

  Niet ingrijpen aub.
  Dit is wereldmarkt.
  Dit is precies wat poltiek en multinational Nederland wil, lage grondstofprijzen is goed voor de BV Nederland.
  Elke boerenbelangenbehartiger in NL die komende jaren pleit voor interventie moet ontslagen worden, plus zijn loon van de laatste 10 jaar terugbetalen.
  Dit is zorgvulig gekozen visie plus zorgvuldig gekozen keuzes, dus ook aub straks als de prijs instort op de blaren gaan zitten.
  Ingrijpen of interventies heeft niets met de zo gepleite vrije markt en wereld markt te maken, dus dat zou verboden moeten worden.
  Gewoon goede en slechte tijden accepteren dus, en natuurlijk gewoon blijven uitbreiden, want als China de zuivel niet wil, of de vraag wegvalt door over aanbod, misschien is de volgende stap om het op te dringen aan de bewoners van Mars of Venus die ook vast en zeker lacose intolerantie hebben, maar dat maakt niet uit, je propt ze gewoon vol met melk en melk producten, hoe meer hoe beter.
  EMB uitgezonderd, die pleit wel voor regulatie en goed kijken naar vraag en aanbod.

 • Mozes

  Ishtar, in Nieuw Zeeland is de productie 10% gestegen. In Australië 4,3% en in de Verenigde Staten 4,7%. De EMB wil in Europa de productie beperken om de uitbreiding in de rest van de wereld te compenseren?
  Italië doet daar bij voorbaat niet aan mee omdat die een zelfvoorzieningsgraad hebben van 60%. Ook de meeste andere landen doen daar niet aan mee omdat zij nauwelijks exporteren. De inkrimping zal dus vooral ten koste gaan van de exporterende landen. Dat zijn vooral Nederland en Denemarken.
  Hoeveel moeten Nederland en Denemarken inkrimpen om de uitbreiding in de rest van de wereld te compenseren? Ik denk dat een inkrimping van 100% nog te weinig is!

 • Ishtar

  @Mozes, Prima. maar laat geen enkele Nederlandse bestuurder dan ook pleiten nu en in de toekomst voor interventie.
  Dat elk land andere belangen en inzichten heeft, geeft maar weer aan hoe dom en besluiteloos deze ratrace is. Immers geen visie alleen het woord vrije markt, dus het recht van de sterkste.
  Ik hoop dat FC komende jaren de melk niet kwijt kan en per jaar miljoenen/miljarden verlies gaat draaien.
  En elke bestuurder in NL die pleit voor interventie zou dan opgepakt moeten worden.
  Immers zij maken visie en plannen, en de uitkomst van die plannen zijn ze verantwoordelijk voor.
  Iedereen weet en ziet nu dat de prijs van melk in een dalende trend zit en als quota er af gaat dat het nog verder zal dalen.
  Bestuurders zijn er voor om daar op tijd in te springen.
  Maar nee dat is te lastig, maar straks wel weer eisen voor compensatie lage melk prijs en/of interventie.
  Dus nee, laat geen enkele bestuurder gaan pleiten voor interventie, gewoon accepteren de gevolgen van eigen beleid.

 • andries.wijbenga1

  Mozes, je hebt gelijk wat betreft de inzet van de EMB, die mensen willen allemaal zelfstandige ondernemers hun wil opleggen door ze te zeggen hoeveel de markt kan verdragen aan productie. Het voorspellen van de markt is al een hele klus ( zie maar naar de graanmarkt ) laat staan het teugelen van de boeren.
  Het is wel zo dat waneer de markt zijn werk doet je soms onder water kan zakken dus daar moet je mee om weten te gaan, het is aan de andere kant ook zo dat waneer de vrije markt ook maar een beetje in beweging komt er direct reactie is.

 • joannes

  Andries.Wijbenga1 het is niet toevallig dat wanneer de prijzen een ¨beetje¨ dalen er direct protesten zijn. Het probleem is de grote verscheidenheid van melkvee bedrijven en daarmee de verscheidenheid in kostprijzen en natuurlijk opbrengsten. De innovatieve, aktieve, ¨ondernemers¨ steken zich in de schulden en investeren in moderne vaak grote stallen met de nieuwste snufjes om vooral de laagste kostprijs te scoren. Zij worden daar in de regel daarbij geholpen met een leger aan ¨financiele¨adviseurs die ook een graantje mee pikken. Meestal is voor deze investeringen het doorslaggevende punt de (EU)subsidies die erop kunnen worden gescoord voor millieu, omgeving, diervriendelijkheid, enz, .... De bedrijven die om wat voor reden niet willen of kunnen investeren blijven met hun kostprijs hangen en komen in de gevaren zone wanneer het te lang duurt. Met het huidige EU beleid wordt er een valse zekerheid gegeven voor de agrarische ondernemer en wordt er actief gesaneerd met de gesubsidieerde capaciteits uitbreiding. Wat als een bescherming bedoeld was is een bedreiging voor het gemiddelde boeren familie bedrijf.

 • Mozes

  Joannes, u spreekt alleen over kostprijs. FrieslandCampina biedt steeds meer mogelijkheden om juist wat aan de opbrengstkant wat te doen. De truck is dat je melk moet leveren die zich onderscheidt van de bulk. We kennen weidemelk, Campina merkmelk, het Landliebe concept in Duitsland, biologische melk en in de toekomst mogelijk nog meer soorten. Het is juist de grootste coöperatie die mogelijkheden biedt voor grote en kleine boeren. Je kiest wat het beste bij jou situatie past.
  Kostprijs is de ene kant van rendement, opbrengstprijs de andere kant.

 • Mozes

  Ik vergeet Cono nog die specialist is in opbrengstverhoging.

 • aarthamstra1

  Mozes, Een ijzersterke conclusie. Nu de oplossing voor bv Holland. Grenzen dicht, kan niet!!. Dumpen met subsidie in derde wereld landen ??, zou nog een paar jaar kunnen . Krimpen tot dat we zelf voorzienend zijn in Holland. Of Europa. Dan zal dus Italie niet meer mogen uit breiden. Met minder meer verdienen een beter leven daar moeten we over nadenken. Wie durft???????
  Hoef je je buurman,buurland niet kapot te concureren. Zal NOOIT kunnen lukken zonder sturing van de overheid. Om te beginnen moeten ze het lef hebben de finacierings instituten (die nu meer macht hebben dat een land zelfs Europa al geheel buigt.) uit te hollen,te breken.Zo ook multinationals als RABO ,ING,
  Z.L.T.O., Shell. Die nu de democratie en de ondernemer uit hollen. Ons door hun heb zucht en macht kapot maken. Of je nu 100 0f 1000 koeien melkt zal je niet helpen als die over roelende macht niet word gebroken.

 • joannes

  Mozes er zitten veel te grote verschillen in de kostprijs, geholpen met subsidies, die de boeren die niet kunnen of willen investeren onder een voordurende druk zetten. Natuurlijk met verscheidenheid en verschillende producten zouden boeren ook verschillende opbrengsten voor hun melk kunnen ontvangen maar doet FC dat voldoende met een paar centen verschil. Ondertussen bouwt de druk op met quota die wegvalt, nieuwe stallen, die bijna allemaal aan capaciteits uitbreiding doen. Dus het wordt niet eenvoudiger. (Vandaar die protesten) Wanneer dan de internationale referentieprijs daalt heeft FC met zijn afhankelijkheid van export ook een probleem. Volgens mij is dit alleen op te lossen wanneer we productie los koppelen van subsidies. De boeren die willen uitbreiden, het liefst niet maar, in ieder geval zonder subsidie. De familie bedrijven die tradicioneel boeren en aan landschapsbeheer doen een toeslag op bv het aantal ha,

 • Mozes

  Joannes, het systeem wat u voorsteld bestaat al vele jaren. Al vele jaren geleden is subsidie losgekoppeld van de productie en wordt alleen nog steun per ha gegeven. Als ik mij goed herinner is dit systeem al begin jaren negentig ingevoerd.

 • joannes

  Ja Mozes maar het komt in andere vormen terug: bv de nieuwe stallen die met millieuvriendelijke en diervriendelijke en... worden gebouwd. Hoe kan het dat een Gemengd bedrijf in Limburg even de eerste trans van 10.2 mlj subsidie krijgt! en zijn collega´s even op achterstand zet! De Politiek wil wat en de boer wil wat, dat gecombineerd met adviseurs en innovatieve industrie is de smaak die gewoon platte subsidie is voor capaciteits uitbreiding en concurrentie vervalsing. Het heeft niets van interventie prijzen, ben ik met je eens, maar het heeft ook niets van subsidie voor plattelands onderhoud zonder capaciteits uitbreiding. Capaciteits uitbreiding die collegas weer onder extra druk zet!

 • agratax2

  Ishtar. U stelt dat FC in de toekomst miljarden verlies moet lijden. Weet goed wat u wenst. De boeren, eigenaren, krijgen de rekening hiervan in de bus. De gevolgen zullen desastreus zijn voor deze gezinnen. Productie beperking zonder grens sluiting is een heilloze weg omdat dan de wereld er niet door vermindert maar wel afzet expansie zal zoeken in Nederland / Europa. De vrije markt zal op de schop moeten, als we de economische crisis daadwerkelijk willen beteugelen.

 • Mozes

  De druk op dit moment en ook in 2009 komt niet van collega veehouders maar komt uit de VS, Nieuw Zeeland en Australië. Het heeft dus niets te maken met capaciteitsuitbreiding in Europa.
  Overigens, als het melkquotum zo goed werkt waarom hebben we dan nu een dalende melkprijs? Waarom hadden we dan in 2009 de laagste melkprijs ooit?

 • W Geverink

  Tja waarom worden pakhuizen opgevuld met boter? Omdat er zelfs met het quotum meer productie is dan consumptie. Zolang de belastingbetaler voor de opslag en de exportsubsidie betaald is er geen noodzaak om daar iets aan te veranderen. Als boeren daar zelf voor moesten betalen zouden ze heel snel slimmer worden.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.