Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Nieuw initiatief: Keten Duurzaam Rundvlees

IJsselstein – Heijdra Vleesvee en Van Hattem Vlees hebben de Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) opgericht. Doel is volgens Anita Heijdra om de consument te laten zien dat deelnemende vleesveehouders op een duurzame wijze werken.

Het gaat om een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse vleesveehouder, slachterij, grossier, slager, supermarkt en overige afnemers van rundvee afkomstig van vleesrassen. Volgens de initiatiefnemers zijn de kwaliteit en productieomstandigheden van het Nederlandse roodvlees de laatste jaren enorm verbeterd. Een nieuw keurmerk moet dit aan de consument duidelijk maken. Het door de Dierenbescherming ontwikkelde Beter Leven kenmerk wordt volgens Heijdra tot nu toe nog niet aan Nederlands rundvlees toebedeeld. Daarnaast zegt het Beter Leven kenmerk alleen iets over hoe de Dierenbescherming tegen welzijnsnormen aankijkt. KDR borgt de totale duurzaamheid van de gehele roodvleesketen. Daarbij verschilt KDR in verschillende opzichten van het Beter Leven kenmerk. Zo is castratie bij KDR verboden en bij het Beter Leven kenmerk niet. Ook is bij KDR het vlees gegarandeerd afkomstig van in Nederland gehouden vleesvee Nederland en bij het keurmerk van de Dierenbescherming niet.

KDR is gebaseerd op 4 uitgangspunten: dierenwelzijn, duurzaamheid, hoge kwaliteit en gemest in Nederland. De KDR-erkenning toont aan dat het vlees op de deelnemende bedrijven is geproduceerd volgens deze uitgangspunten, welke vertaald zijn in een uitgebreid aantal meetbare criteria. De erkenning wordt namens KDR verleend door de onafhankelijke controle instantie Qlip en houdt daarmee toezicht op de deelnemende bedrijven door middel van een jaarlijkse controle. Ook Nederlandse fokbedrijven kunnen zich laten certificeren voor KDR. Gecertificeerde vleesveebedrijven voldoen tegelijkertijd aan de PVV-verordening Registratie en Verantwoording Antibioticagebruik Rundersector.

Volgens Heijdra voldoen de meeste vleesveebedrijven al aan gestelde criteria. Ze verwacht dan ook dat veel bedrijven aan het KDR deelnemen. Kracht van het nieuwe kwaliteitssysteem is volgens haar dat het vanuit de praktijk geïnitieerd is.

Laatste reacties

 • Kasteelrund

  Een prima initiatief! Goed dat een onafhankelijke organisatie controleert. Dat borgt de betrouwbaarheid naar de consument. Nu maar flink aan de weg timmeren!
  Vorig jaar wilde ik deelnemer worden van het Beter Leven sterrensysteem van de dierenbescherming (DB). Daarvoor werd ook eenmalig een flinke subsidie toegekend door het Ministerie van E.L.&I.. Opeens bleek dat we toch geen deelnemer konden worden, omdat de DB nog geen afspraken had met een 'ketencontrole-instantie'. Geen enkele aanvrager heeft toen subsidie gekregen. Dit jaar konden we weer aanvragen. Ik heb er nu van af gezien. De subsidie is stukken lager en de DB heeft haar eisen gewijzigd. Zo moet deelname nu opeens via de slachterij worden aangevraagd. Ik wil me niet binden aan één bepaalde slager of slachterij! Ook werd de eis gesteld dat de koeien in de winter op stal naar buiten moeten kunnen kijken. Dat lukt alleen bij een open frontstal. Laat ik nou net een stal hebben gebouwd met de onderste anderhalve meter dicht en daarboven anderhalve meter open en mijn koeien niet op twee poten kunnen staan! (Nu kan ik deze eis overigens niet meer vinden op de betreffende site. Zouden de eisen alweer gewijzigd zijn?)
  Ja,.... en castratie is nou niet bepaald diervriendelijk. Zou de dierenpartij wel weten dat dit bij het Beter Leven kenmerk is toegestaan? Zo nee, dan komen er binnenkort vast Kamervragen over.

 • Rosa51

  Gefeliciteerd met de tweede plaats van 'Het Liegbeest van 2012'.

  Deze runderen worden uit heel Europa vandaan gesleept. Het verleden van hen is totaal onbekend. Dus antibiotica gebruik en keizersnedes zijn niet geregistreerd.

  Vreemd dat alleen de supermarkten, die dit vlees verkopen, hier achter staan.
  Ofwel knap staaltje eigenbelang.

 • Bison

  Kasteelrund stieren castreren in heel eenvoudig en pijnloos.
  een dag na de geboorte een rubber ringetje on the ballen en klaar is kees.

Of registreer je om te kunnen reageren.