Rundveehouderij

Nieuws 294 x bekeken

FAO waarschuwt voor opgeslagen runderpestvirus

Rome - De Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) roept laboratoria wereldwijd op om bewaard runderpestvirus te vernietigen, of over te brengen naar streng beveiligde locaties.

In meer dan 40 landen worden nog potentieel gevaarlijke monsters bewaard en dat is volgens de FAO te veel.

In 2010 liet de FAO weten dat runderpest was uitgeroeid. Er is geen sprake meer van viruscirculatie en alleen in laboratoria worden nog virusmonsters bewaard. Er hoeft slechts een klein aantal monsters bewaard te bewaard te blijven om indien nodig vaccin te kunnen produceren of nieuw onderzoek te starten. Deskundigen pleiten voor een zelfde aanpak als met de pokken, de eerste virusziekte die wereldwijd is uitgeroeid. Het aantal laboratoria dat monsters van dit virus bewaard is teruggebracht naar twee.

In 2011 hebben landen, aangesloten bij de FAO en de internationale diergezondheidsorganisatie OIE, toegezegd aanwezige monsters van het runderpestvirus te vernietigen of over te brengen naar door de FAO en OIE goedgekeurde streng beveiligde laboratoria. Ook zou er geen onderzoek meer plaats vinden met levend virus zonder toestemming van genoemde organisaties. Volgens de FAO houden nog niet alle landen zich aan genoemde afspraken. Het huidige aantal virusmonsters vormt volgens de FAO en OIE een onnodig risico voor een nieuwe uitbraak van runderpest.

Runderpest wordt gezien als een van de meest schadelijke dierziekten. Wereldwijd zijn vele miljoenen runderen en verwante dieren omgekomen. Runderen, schapen en geiten zijn gevoelig voor het virus. Meer dan 90 procent van de besmette dieren overlijdt. Runderpest is de eerste dierziekte die door vaccinatie is uitgeroeid. Sinds 1950 is een vaccin beschikbaar. In 2001 was in Afrika de laatste grote uitbraak.

Of registreer je om te kunnen reageren.