Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Ciolos vindt interventies zuivelmarkt niet nodig

Brussel - Landbouwcommissaris Dacian Ciolos ziet geen aanleiding om in te grijpen in de zuivelmarkt. Hoewel de prijzen het afgelopen half jaar zijn gedaald, zijn de vooruitzichten volgens hem goed.

Maandag presenteerde Ciolos tijdens de landbouwraad in Brussel een nieuw rapport over de situatie in de sector. Daaruit blijkt dat de EU-melkproductie in de eerste vier maanden van dit jaar met 3 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2011. In andere belangrijke zuivelregio’s nam het melkaanbod nog sterker toe: 9,9 procent in Nieuw-Zeeland, 5,5 procent in Australië en 4,2 procent in de Verenigde Staten.
Die productietoename heeft een effect op de prijzen. Afgelopen mei lag de gemiddelde EU-prijs op 31,6 cent per kilo, 5 procent minder dan een jaar eerder. Niettemin vindt Ciolos dat de markt het toegenomen aanbod goed heeft opgevangen. Ten tijde van de crisis, in 2009, lag de prijs immers 30 procent onder het huidige niveau. Bovendien gaat het goed met de export van mager melkpoeder en neemt ook de uitvoer van boter weer toe.
Een week geleden protesteerden honderden leden van de European Milk Board (EMB) bij het Europees Parlement in Brussel om aandacht te vragen voor de lage prijzen. Zij goten daar melk over het Luxemburgplein. De demonstranten vinden de huidige situatie een voorbode is van een nieuwe crisis en eisen dat Europa ingrijpt.
Het rapport geeft ook de productiecijfers over het afgelopen quotumjaar. In de gehele EU was sprake van een toename met 2,2 procent tot bijna 140 miljoen ton. De onderlinge verschillen waren echter groot. Daar waar in Letland de productie met 6,6 procent toenam, daalde deze in Bulgarije met bijna hetzelfde percentage. Nederland kende een stijging van 0,8 procent.

Eén reactie

  • joannes

    Ik zou wel willen weten hoeveel bedrijven er noodgedwongen gestopt zijn en.... hoeveel nieuwe bedrijven zijn opgezet binnen deze cijfers? Door alleen totalen per land te noemen heb je geen idee hoeveel familie bedrijven (nood gedwongen) hebben moeten stoppen. Dat zijn namelijk de mensen die nu de straat opgaan! De bedrijven die de laagste kostprijs hebben houden zich stil! Voor hen schijnt de zon na deze periode!

Of registreer je om te kunnen reageren.