Rundveehouderij

Nieuws 13 reacties

Beweiden levert flink geld op

Voorst - Weiden levert een bedrijf met 750.000 kilo melk een economisch voordeel van 11.250 euro ten opzichte van bedrijven die kiezen voor 'summerfeeding'.

Bij dat systeem staan de koeien jaarrond op stal en krijgen alleen ingekuild ruwvoer aangevuld met krachtvoer. Het economisch voordeel is becijferd door Gerrit de Lange, adviseur van Countus en stichting Weidegang en werd gepresenteerd aan een groep veehouders uit Overijssel die aanwezig waren op een bijeenkomst van praktijknetwerk ‘Klara heeft voorrang’.  Uit een veelvoud van berekeningen blijkt dat het economisch voordeel in veel gevallen tussen de 1 en 2 cent per kilo melk is. Bij gemiddeld 1,5 cent levert dit het genoemde bedrag van 11.250 euro. Het voordeel komt vooral uit lagere voerkosten, hogere omzet en aanwas en lagere machinekosten.

Laatste reacties

 • Sjaak

  Wellicht is dat geen doorslaggevend argument voor deze 'top-ondernemers'...;)
  Waarom blijven anders de koeien juist bij deze omvang, en groter, op stal?

 • joannes

  Ik vrees dat het doorslaggevende argument is: management! Een koe in de stal is beter te managen dan een koe die in het land loopt of dagelijks in het land moet lopen. En zeker wanneer je er meer dan 100 hebt! Dan heb je veehoeders nodig om ze 2,8 keer in de robot te melken!

 • teunisvdz

  Nou, dan kan die weidepremie er ook wel weer af.

 • joannes

  En zo zal de strijd blijven doorgaan! De stalboeren claimen extra kosten en vergroten ondertussen de overcapaciteit die tot melkpoeder of goedkope kaas verwerkt moet worden. En de weide boeren kunnen ivm grond gebrek, management en kostprijs niet uitbreiden. Ondertussen lanceren de grote de klanten allerlei producten op de ¨gezonde in de weide geproduceerde¨ gebaseerde melk. FC gaat in spagaat met deze ontwikkeling!

 • Mels

  Joannes,wat mopper je toch.

 • agratax2

  Joannes waarom laten de melkboeren de melkproductie stijgen als ze er van overtuigd zijn dat dat de prijs niet ten goede komt? We praten toch over een coöperatie en binnen een coöperatie bepalen de leden toch het beleid en niet de directie en het bestuur. Of heb ik als oud boer en co-op idealist iets gemist? Meis heeft gelijk stop met mopperen, doe er wat aan.

 • politiek

  Inderdaad Mels en agratax1. Als je , zoals je aangeeft binnen de belangen van een cooperatie denkt dan zul je NU iets moeten onderenemen en AANGEVEN voor het gezamelijk belang. Als dat ligt bij de industriemelk, geproduceerd in grote melkveehouderijen, waar de koeien niet meer buiten komen en gemolken door de melkrobots dan moet u vooral zo doorgaan denk u dus ????? . Is dat het belang en de wil van de gemeenschap?. Is dat het belang van de gezinsbedrijven?. Of is dat het simpele belang om te proberen te concureren met bulkmelk, bulkboter en bulkkaas op de wereldmarkt met opslagsubsidie voor die boterbergen. Waar kan een coop idealist , zoals je aangeeft , nu trots op zijn als deze achterom kijkt voor het belang en van de gezinsbedrijven?.

 • joannes

  Mels en Agritax1 mijn gemopper heeft alles te maken met onmacht. Onmacht om de collega´s in te laten zien dat ze hun omgeving, de plattelands gemeenschap met zijn waarden en gebruiken, aan het vernietigen zijn. De boeren die groter willen en de ¨stal¨ nodig hebben verkopen zich aan financierders en lopen het risico, bij een buiten proportionele tegenslag, hun levenwerk kwijt te raken. De weideboeren worden er ondertussen uit geconcurreerd op de kostprijs. De hele sector draait, tot op heden,op de waarde stijging van grond en gebouwen. En dat omdat een paar boeren de illusie hebben met 500 koeien op internationaal niveau mee te kunnen! De schaarste is wat de prijs opdrijft! Voor de jeugd wordt het boeren bedrijf onbereikbaar en in al die LTO plannen houdt geen mens rekening met de struktuur van de dorpen zoals ze nu zijn. Een flink aantal dorpen zijn al aan het leeglopen! Wanneer de boeren gezamelijk zich realiseerde dat Nederland niet New Zealand of Oostduitsland is kunnen ze met de kennis en de verwerkings industrie die ze hebben meer maken met minder melk en wat overhouden voor de toekomst. Dan kunnen ze waarschijnlijk weer geld met de melk verdienen in plaats van met de grond. Poeder of goedkope Kaas kunnen ze ver weg ook, en waarschijnlijk goedkoper, maken.

 • joannes

  Het hele concept van ¨dankzij schaalvergroting meer verdienen¨ is aan waarde aan het inboeten. Het meer verdienen concentreert zich vaak om enkele personen of bedrijven en de rest levert in. De rest kan je heel ruim zien want het is de gehele omgeving. Tot en met de lokale bakker om de hoek die minder verkoopt. De kwaliteit van leven neemt af en de omgeving verandert omdat de jeugd zijn toekomst elders moet vinden en nieuwe ¨culturen¨ van buiten zich vestigen. Ik denk dat je, in de business plannen, moet afvragen welke kosten je op het platteland van nu afwentelt en wie dat gaan betalen. Er zal nooit een echte rekening geschreven worden maar velen zullen zich benadeeld voelen wanneer ze er een keer diep over nadenken. En dat terwijl wanneer we genuanceerder naar de kwaliteit van ¨schaalvergroting¨ kijken de toekomst er anders uit kan zien!

 • Sjaak

  Je hebt helemaal gelijk, Joannes...
  Toch heeft het weinig zin je hier zo druk over te maken, bekijk dit ook liever met enige nuance...dan heb je zelf een leuker bestaan!
  Het moet gewoon zo zijn, dat brengt deze tijd met zich mee. Het moet nog veel slechter gaan, voordat men tot inkeer komt....kan effe duren, maar komt toch wel goed!
  Wat betreft weide/stal-discussie, wil ik er nog wel een dimensie aan toevoegen, nl. dat door het binnenhouden van de koeien, de hele 'slijters'-discussie op de achtergrond is getreden....sinds het grootste gedeelte van de topproducentes op stal worden gehouden, zie je ook weinig 'slijters' meer in de weide...hoewel ze er nog zijn, is dat natuurlijk positief voor het imago;)

 • politiek

  De gem. leeftijd ofwel lactaties van de koeien die nimmer buitenkomen is 3 tot 4 jaren. Voorheen was dat 5 tot 6 jaren De huidige koe is niet alleen eerder versleten maar ook eerder economisch afgeschreven. En inderdaad als je alles binnenhoud dan ziet niemand iets. ??!!.

 • agratax2

  De leegloop van het platteland zal doorgaan en daarna komen de stedelingen om de lege plaatsen op te vullen als forens. De gevolgen zien we elke dag infrastructuur en sociale structuur van de dorpen holt achteruit. Ons platteland zal niet zo leeg worden in bv. Midden Frankrijk maar hoe meer stedelingen in het buitengebied komen wonen, hoe moeilijker de landbouw het zal krijgen, door de huidige regelgeving m.b.t. dierwelzijn, fijn stof geluidoverlast etc. Verstedelijking en moderne landbouw gaan in geen enkel land samen. Rond alle grote bewoningscentra zien de stedelingen liever lieflijke landbouw en geen grote landbouwvoertuigen op de weg en geen geluidsoverlast als zij daar recreëren.

 • Mels

  Hiervoor is de term plattelandswoning verzonnen,wel de lusten van het buiten wonen maar niet klagen over de lasten.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.