Rundveehouderij

Nieuws 2044 x bekeken

Beweiden levert 1,5 cent per liter melk

Voorst - Bieden van weidegang aan melkkoeien levert een bedrijf met 750.000 kilo melk een bedrijfseconomisch voordeel van 11.250 euro ten opzichte van bedrijven die kiezen voor summerfeeding.

Bij dat laatste systeem staan de koeien jaarrond op stal en krijgen alleen ingekuild ruwvoer aangevuld met krachtvoer.

Het economisch voordeel is becijferd door Gerrit de Lange, adviseur van Countus en stichting Weidegang en werd gepresenteerd aan een groep veehouders uit Overijssel die aanwezig waren op een bijeenkomst van praktijknetwerk ‘Klara heeft voorrang’. Uit een veelvoud van berekeningen blijkt dat het economisch voordeel in veel gevallen tussen de 1 en 2 cent per kilo melk is. Bij gemiddeld 1,5 cent levert dit het genoemde bedrag van 11.250 euro.

Het voordeel komt vooral uit lagere voerkosten, hogere omzet en aanwas en lagere machinekosten. De kostprijs is de belangrijkste reden voor veehouders om te kiezen voor beweiding. Welke vorm van beweiding hangt af van de grootte van de huiskavel en koppel, melksysteem en beschikbare arbeid. De meest genoemde argumenten om koeien op stal te houden zijn arbeidsefficiëntie, constantheid van het rantsoen en de minste verliezen bij gewasopbrengsten per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.