Rundveehouderij

Nieuws

Areaal tijdelijk grasland flink vergroot

Voorburg - De melkveehouderij heeft dit jaar flink meer tijdelijk grasland ter beschikking. Dit is af te leiden uit de zogenoemde vroege raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het areaal groeit met 19.000 hectare.

De kans is groot dat hierdoor ook het totale areaal grasland dit jaar groter is dan vorig jaar. De laatste jaren kromp het totale areaal grasland in gebruik bij de landbouw met telkens zo'n 10.000 tot 11.000 hectare, hoewel ook in 2009 sprake was van een opeens weer groter areaal grasland. Het totale areaal maisland blijft dit jaar ongeveer gelijk, is de schatting.

Het areaal tijdelijk grasland komt dit jaar uit op naar verwachting zo'n 191.000 hectare, tegenover 172.000 vorig jaar. Het totale areaal grasland dit jaar heeft het CBS dit jaar nog niet geraamd. Vorig jaar bedroeg het ruim 988.000 hectare. Daarvan was 766.000 hectare blijvend gras.

De groei van het areaal tijdelijk grasland heeft volgens het CBS weinig te maken met de mestregelgeving. Het bureau ziet vergroening van akkerbouwgronden voorals als een natuurlijke correctie, een reactie op de slechte resultaten die de akkerbouw vorig jaar heeft behaald.  Door gras in te zaaien wordt op veilig gespeeld. Mochten de perspectieven voor akkerbouwgewassen weer verbeteren, dan kan het grasland in een volgend jaar zo weer worden omgeploegd. In 2011 bleek het areaal tijdelijk grasland juist sterk gedaald. Over langere termijn bezien zit het areaal tijdelijk grasland nog steeds in de lift. In 2000 was het slechts ruim 110.000 hectare groot.

Het maisareaal schommelt de laatste jaren rond de 230.000 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.