Rundveehouderij

Nieuws 4435 x bekeken

67 melkveehouders FrieslandCampina overgestapt

Zoetermeer - In de afgelopen drie jaar hebben 67 leden van FrieslandCampina de coöperatie te verlaten en gebruik gemaakt van de ingestelde vertrekregeling. Dat meldt de Dutch Milk Foundation (DMF).

De vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor ledenmelkveehouders om over te stappen van FrieslandCampina naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De fusie tussen Friesland Foods en Campina, die in 2008 tot stand kwam, is door de Europese Commissie goedgekeurd onder voorwaarden, die er ondermeer toe moeten leiden dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van derden komt. De beschikbaarstelling gebeurt via twee maatregelen. De Vertrekregeling en de regeling Beschikbaarstelling Melk.

De Vertrekregeling voorziet in een vertrekpremie van 5 euro per 100 kg, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie geldt. In de afgelopen drie jaar werden 73 aanvragen behandeld. Zes aanvragen werden afgewezen. Met de toegewezen aanvragen is bijna 48 miljoen kilo melk gemoeid, hetgeen overeenkomt met 4 procent van de totaal beschikbare hoeveelheid. De regeling Beschikbaarstelling Melk voorziet in verplichte levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan verwerkers die productie van consumptiemelk en/of Nederlandse natuurkaas gaan starten of uitbreiden. Een groot deel daarvan is gereserveerd voor levering aan de verplicht verkochte fabrieken in Nijkerk en Bleskensgraaf. Van andere verwerkers zijn voor deze regeling twee aanvragen ontvangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.