Rundveehouderij

Nieuws

'Tussenkalftijd vergeten als managementkengetal'

Ede – Melkveehouders en adviseurs in de melkveehouderij moeten de tussenkalftijd van koeien vergeten als kengetal voor de efficiëntie van de veestapel.

"Het wijst alleen op iets wat we een jaar daarvoor verprutst hebben", aldus onafhankelijk adviseur Teun Sleurink. Hij werkt met name voor grote melkveebedrijven.

Volgens Sleurink zal de komende jaren vooral tellen hoeveel dagen een koe gemiddeld melk produceert. Dagen in melk en melkproductie per koe zijn dus veel betere kengetallen, stelt hij.

Elektronische tochtigheidssensoren kunnen naar zijn mening een grote bijdrage leveren om koeien een maximaal aantal dagen in productie te hebben. Nu wordt tochtigheid vaak niet of te laat opgemerkt. Moderne sensoren kunnen de tochtigheidsdetectie volgens Sleurink naar wel 85 tot 90 procent tillen. Vooral in grotere melkveebedrijven, zoals die nu ook in Nederland ontstaan, kunnen deze sensoren een belangrijke bijdrage leveren aan de optimalisatie van de melkproductie.

Sleurink pleit er ook voor om koeien in grote veestallen in te delen in groepen van bijvoorbeeld 120 of 130 koeien. Ook dit helpt om de dieren makkelijker en tijdiger te kunnen insemineren en te kunnen verzorgen.

Erik Boekel

Of registreer je om te kunnen reageren.