Rundveehouderij

Nieuws 318 x bekeken

Le Foll vraagt stand van zaken melkcontracten

Parijs – De Franse minister van landbouw Stephane Le Foll heeft een aantal deskundigen gevraagd de stand van zaken rond de melkcontracten in beeld te brengen. Le Foll wil dat het drietal hem al binnen een maand verslag uitbrengt.

In Frankrijk zijn sinds het afgelopen melkjaar contracten tussen de melkveehouders en hun afnemers verplicht. Met die wettelijke verplichting maakt Frankrijk gebruik van een door Brussel toegestane optie voor de melkmarkt na het verdwijnen van de quota in 2015. Een aantal grote melkafnemers heeft in de loop van het melkjaar inderdaad contracten met hun leveranciers kunnen afsluiten maar dat geldt met name niet voor het grootste kaasbedrijf Lactalis. Bij de onderhandelingen met dat bedrijf vormt de rol van de producenten organisaties of PO’s al lange tijd een heikel punt.

Le Foll wil nu ‘zowel kwalitatief als kwantitatief de balans opmaken’. De minister vraagt daarbij de bestaande belemmeringen in beeld te brengen en suggesties te doen om het systeem van de contractualisering verder te verbeteren. Le Foll noemt die contracten daarbij ‘één van de methoden om de commerciële relaties te verzekeren en meer in evenwicht te brengen tegen het licht van de wisselvalligheid rond de prijzen en op de markten.’ Hij acht een analyse te meer opportuun omdat komende herfst de PO’s de mogelijkheid krijgen collectief over de melkprijzen te onderhandelen met hun afnemers.

Of registreer je om te kunnen reageren.