Rundveehouderij

Nieuws

Ieren meer over quotum dan gedacht

Dublin - Ierland blijkt het nationale melkquotum in het per 1 april afgesloten melkjaar met 1,05 procent overschreden te hebben.

Eerder was geschat dat de overschrijding 0,36 procent lager was uitgevallen. De nationale superheffing wordt daarmee berekend op rond de 16,5 miljoen euro.
Dat de overschrijding uiteindelijk hoger uitvalt, is volgens het ministerie van landbouw toe te schrijven aan belangrijke hogere melkvetgehaltes dan in voorafgaande jaren.

In het melkjaar 2011/12 was de nationale correctie voor botervet daardoor 20 procent hoger dan een jaar eerder. Naast het goede weer acht het ministerie het ook mogelijk dat de toenemende methode om slechts eens per dag te melken om de superheffing binnen de perken te houden een rol heeft gespeeld. Het ministerie stelt daarbij dat deze uiteindelijke berekening niets verandert aan de positie van individuele boeren. Die zijn inmiddels ook al door hun coöperaties geïnformeerd over hun voorlopige superheffing.

Of registreer je om te kunnen reageren.