Rundveehouderij

Nieuws 22 reacties

Groot bedrijf wint op meeste fronten

Den Haag - Op één punt winnen de kleinere melkveebedrijven het nog van de grote collega-bedrijven. De opbrengsten per 100 kilo melk zijn op de kleinere bedrijven nog altijd het hoogst. Dit meldt LEI Wageningen UR in het Landbouw-Economisch Bericht (LEB).

Voor het overige winnen de grote bedrijven het. Ze hebben de laagste kosten per onbetaalde arbeidsjaar-eenheid (aje) en de hoogste inkomsten. Per onbetaalde aje werd vorig jaar in de melkveehouder een inkomen verdiend van bijna € 38.000. Dat was na de vleeskalverhouderij, de boomteelt en de zetmeelaardappelteelt het hoogste inkomen in de land- en tuinbouw.

Dat is echter niet in hoofdzaak te danken aan de schaalvergroting. Vooral de goede melkprijs zorgde voor een hoog inkomen. De schaalvergroting zet echter sterk door. Cijfers voor 2011 heeft het LEI nog niet, maar in 2010 stond al 40 procent van de Nederlandse melkveestapel op bedrijven met meer dan 100 koeien. De trend naar grotere bedrijven zet de komende jaren door, maar omdat de melkveehouderij grond nodig heeft om te kunnen groeien en grond duur is, verloopt het tempo van schaalvergroting langzamer dan in de niet-grondgebonden sectoren, signaleert het LEI.

Omdat productierechten straks niet meer de belemmerende factor voor groei zullen zijn, maar hectare's wel, verwacht het LEI de komende jaren een verhevigde strijd om grond. Het instituut heeft berekend dat naarmate er minder geld hoeft te worden gestoken in de verwerving van melkquotum er meer geld kan worden gestoken in de aankoop van grond. In de voorbije jaren ging het om een bedrag van ruim 200 miljoen euro dat straks extra kan worden benut voor grondverwerving.

In de bouw van nieuwe stallen is ook veel geld gestoken, maar relatief weinig (2,9 procent) in duurzame stallen.

Laatste reacties

 • Mels

  Bla bla,na de uitbreiding zal er geen geld meer zijn om grond te kopen omdat de melkprijs dat niet toelaat.Vergeten ze nog iets,38000 euri verdiend,haal daar even de steun en premie af en opdoeken kun je als melkveehouder.

 • joannes

  Dat zal wel anders worden wanneer die nieuwe stallen zo dadelijk eens vol gezet worden! Wanneer de € daalt zou het nog mee kunnen vallen maar dat heeft niemand in de hand.

 • agratax2

  Meis Mega melkveehouderijen hebben geen grond, zij proberen hun voer te kopen bij akkerbouwers. Dit geeft weinig werk en geen oogst risico en geen investeringen in dure grond.

 • Mels

  Ze vergeten alleen even dat tarwe duur blijft en mais nou niet helemaal het mooiste gewas is voor een akkerbouwer die zuinig is op zijn grond,die hakselt liever het stro om een hogere opbrengst van zijn aardappels te krijgen(verbeterd het bodemleven en humus/lucht in de grond),varkensmest erop en een groenbemester en je verricht wonderen voor je grond.De mest moet ook weer afgezet worden,nu rekenen ze met ongeveer 5 euro maar dat zal volgens mij stijgen als er door alle uitbreiding meer rundveemest op de markt komt die bovendien eigenlijk alleen geschikt is om in granen toe te passen door het lage fosfaat getal en het hoge stikstofgetal.Als je dan voor 25ct moet melken en een hoge financiering hebt op je nieuwe gebouwen met daarbij hoge voerkosten en mestafzet kosten zal er weinig overschieten(lees;niks) voor de boer zelf,maar ach ze zoeken het maar uit de huidig generatie jonge veehouders heeft nog nooit gemolken voor de wereldmarkt degene van voor de superheffing wel en die molken in een tijd dat de meest melk in NL bleef.Veel ervaring heeft men dus niet op dit gebied en daar zit em denk ik het probleem.

 • Mels

  Uit gesprekken met een kennis in de VS weet ik dat de mega melkveebedrijven daar die geen of weinig grond hebben heel duur voer moeten kopen en weinig overhouden(failissementen komen regelmatig voor bij dit soort grote jongens) degene die wel land heeft gekocht en zelf zijn voer teelt is verrreweg het beste af omdat die zijn kostprijs veel beter in de hand heeft en zijn mest zelf kwijt kan.

 • agratax2

  Hoe kan het LEI uitgaan van gelijke investeringsmogelijkheden als de quotum bescherming weg valt? Bij ongeremde melk productie uitbreiding in Europa zou de prijs en daarmee het investeringsvermogen wel eens kunnen afnemen binnen de sector.

 • Kobonde

  Mels heeft helmaal gelijk Je ziet juist dat grote bedrijven met weinig grond in periodes met slechte melkprijzen en hoge vooerprijzen het eerste over de kop gaan. Hier in Denemarken zie je momenteel dat de bedrijven die veel gegroeid zijn de laatste jaren in de problemen komen. Vanwege de hoge finacieringslasten.

 • Mels

  Agratax,het zal enkele jaren en heel veel (incasserings) vermogen vergen maar de wereldmarkt gaat voor evenwicht zorgen,in ons omringende landen stopt men sneller met melken dan in Nederland waar de financieringslasten vaak hoog zijn,het zal afhangen van de snelheid en de hoeveelheid stoppers bij een matige melkprijs of de prijs enigzins in de benen blijft om de Nederlandse melkveehouder in leven te houden tot betere tijden,al zal het moeilijk worden om een buffer op te bouwen voor slechte tijden.

 • agratax2

  Meis zo lang melken meer opbrengt dan graan teelt, voorzie ik in Frankrijk een eenvoudige uitbreiding van het aantal koeien per bedrijf. Door de politiek van grond en quotum zijn niet van elkaar te scheiden, zijn er veel melkveebedrijven met meer land dan nodig voor de veehouderij. Deze bedrijven kunnen dan ook hun veestapel met minimale kosten laten groeien. Als de Nederlandse boer met meer incasseringsvermogen volgens jouw door mag / moet melken van zijn geldschieter is er in mijn ogen al sprake van een failliete melkveehouderij, die bij de gratie van de bank door moet om de bank verliezen te minimaliseren. Dit noem ik geen incasseringsvermogen, maar slavernij.

 • W Geverink

  Klopt Mels. De mentaliteit van de buitenlanders is anders. Als die een aantal jaren voor niks hebben lopen ploeteren stoppen ze er mee. Dat zijn goede ondernemers maar slechte boeren. De boeren in Nederland zijn de beste boeren en worden gemiddeld genomen steets beter... Nederlandse boeren zullen indien nodig tien jaar lang verlies draaien en stoppen als de bank de stekker er uit trekt. Wie is er de betere ondernemer? WI

 • agratax2

  Greverink. Jouw vraag is voor mij geen punt van discussie. De beste ondernemer is die ondernemer, die stopt als het uitzicht op beter nihil en er nog geld over is om verder te leven / ondernemen. Helaas laten heel veel ondernemers de curator het licht uit doen en hebben zo zichzelf tot de bedelstaf veroordeelt.

 • Mels

  De Rabobank heeft in diverse agrarische sectoren,zolang je daar nog van kan spreken,hetzelfde gedaan als nu in de veehouderij,veel geld steken in kassen en varkensstallen totdat het niet meer gaat en de zgn ondernemers de lasten niet meer op kunnen hoesten,als die ondernemer dan bij de bank nul krijgt om te overbruggen zal diezelfde ondernemer de sleutel inleveren en zeggen zoek het maar uit bank.Dat laat een bank niet gebeuren(lees relatiebeheerder)want dan moet deze zelf de kas in om te plukken of te snijden en te voeren oid,dat zal ben ik bang over een paar jaar in de melkveehouderij ook zo gaan waardoor er toch door gegaan kan worden omdat de bank zich in een onmogelijke positie gefinancierd heeft en de zgn ondernemer toch maar weer een tas met poen meegeeft om,al is het tijdelijk,door te gaan,als de markt dan weer aantrekt zal ,net als in de VS gebeurt,onherroepelijk de stekker er uit gaan en dan is de klap keihard.Want uiteidelijk betaald degene die zijn handtekening onder de financiering zet wel het gelag van de alsmaar door spekkende banken.

 • W Geverink

  De Rabobank is er de reden van dat er in nederland zo wonderschoon en peperduur wordt gebouwd. Dat sluit prima aan bij een nederlandse zwakte. Het oog wil ook wat! Het is heel nederlands om de zaken goed en degelijk en mooi voor elkaar te hebben en een gebouw neer te zetten waarmee ze minstens dertig jaar zonder veel onderhoud vooruit kunnen. In het buitenland zijn boeren vaak al blij dat ze lening kunnen krijgen voor een sober gebouw zonder melk, voer en mestrobots en andere toeters en bellen.

 • joannes

  De Rabobank rekent zich rijk met de grondwaarde van die traditionele bedrijven die nu meer kunnen gaan melken. Logisch dat ze een hypotheek geven: de grondprijzen zijn tot op heden gestegen en in het rekenmodel wordt met een hoge melkprijs gerekent. Overproductie moet eerst blijken voordat de cijfers in de modelen veranderen. De Rabobank wordt op papier ook alleen maar meer waard met deze calculatie, wat goed is voor de bonus van de directeur.

 • W Geverink

  Tja Joannes. En maar klagen over het quotum maar in de tussentijd is de melkveehouderij wel zo ongeveer de laatste tak van landbouw waar nog een noemenswaardige (lees flinke) hoeveelheid eigen vermogen aanwezig is. Dat gaat na 2015 veranderen.

 • Mels

  joannes slaat de spijker op zijn kop,het rekenmodel gaat uit van de huidige melkprijs,waarvoor sommigen het al niet kunnen,die prijs gaat hoe dan ook omlaag,is het niet door overproductie dan door de inkopers van grootwinkelbedrijven die simpelweg dezelfde producten uit Belgie kunnen halen bv,maar dan goedkoper.Het interesseerd de fabrieken namelijuk geen sier waarvoor ze de melk(lees grondstof)inkopen hun marge is er toch wel evenzo voor de Appie Hijnen en consorten.

 • jampie

  volgens mij gaan er een boel bedrijven over de kop als de melkprijs zakt en de grond halveert in prijs, grond kan wel veel vraag naar komen echter als de financiering dan niet meer opgebracht kan worden wat doet de bank dan? Het gezins bedrijf wat niet te zwaar zit maakt volgens mij de meeste kans, volgens mij vallen er in denemarken al de eerste klappen met grote bedrijven

 • W Geverink

  Grond is uniek omdat er niet meer van kan worden gemaakt. De bank houdt de grond van failiete bedrijven liever vast om het aanbod laag en de prijs hoog te houden. Weggeven voor de halve prijs kan niet omdat er dan op veel grond een stuk meer geleend is dan het waard is.

 • agratax2

  Geverink. Ik kan je stelling alleen maar onderschrijven, want Rabo heeft een speciale afdeling die het beheer voert over deze bedrijven. Ik heb enkele jaren geleden bij een loonwerker gewerkt die 400 ha behartigde samen met Rabo Nederland. Al deze bedrijven ieder voor zich te klein voor een modern veehouderijbedrijf en niet te voegen. Verkoop zou inderdaad plaatselijk de prijs doen dalen en daarmee een negatieve trend zetten.

 • joannes

  Dat is dan duidelijk: De Rabobank geeft krediet aan de ambitieuse boer in ruil voor het familie kapitaal, de grond. Wanneer het lukt en je treft een goede boer zal hij uit de handen van de Rabobank blijven en afhankelijk van de wereldmarkt prijs ruim boven de bedrijfstak gemiddelde moeten presteren. Wanneer het niet lukt zal de boer in dienst komen van de Rabobank en is het familie kapitaal vergokt en van de bank die het wel uitzit tot de volgende ambitiegolf van boeren.

 • Mels

  Moraal van het verhaal is dat zoals bekend land enorm overgewaardeerd is,gelukkig is het zo want als er een reeele waarde zou zijn voor land dan kocht iedereen als een gek en werd het uiteindelijk nog duur.De tijd zal leren of wij hier gelijk hebben maar gezien de voorwaarden die geschapen worden,denk ik van wel.

 • Paul Grefte

  ..

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.