Rundveehouderij

Nieuws

Verwerking van kalvergier kan opschalen

Den Bosch – De grootschalige verwerking van kalvergier kan de komende jaren worden opgeschaald tot meer dan 1 miljoen ton. Nu is de verwerkingscapaciteit nog zo’n 700.000 ton.

Vooral van belang voor verdere uitbreiding van de verwerking zijn de gesprekken tussen de zuidelijke belangenorganisatie ZLTO en de Brabantse waterschappen. Ze praten over mestverwerking bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Met het Waterschap Brabantse Delta wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden om kalvergier te verwerken. Het gaat om maximaal 200.000 ton kalvergier per jaar. ZLTO verwacht dit jaar uitsluitsel.
Van alle veehouderijsectoren is de kalverhouderij pionier en koploper op het gebied van mestverwerking. De Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG) verwerkt al sinds 1985 kalvergier op vier locaties. In 1995 is de capaciteit opgevoerd tot de huidige 660.000 ton gier per jaar. Momenteel vindt een uitbreiding plaats tot 780.000 ton per jaar. SMG verlaagde de druk op de mestmarkt van kalvergier in Gelderland, de provincie met de meeste vleeskalveren. In het zuiden bewerkt Ecoson, een dochter van Vion, 40.000 ton kalvergier. Dat gebeurt samen met Stichting ZLTO Mestinitiatief Dommelland.
Als de samenwerking met de waterschappen tot een akkoord leidt, betekent dat in Nederland meer dan 1 miljoen ton kalvergier wordt verwerkt.
Witvleeskalveren produceren zo’n 1,6 miljoen ton kalvergier, rosékalveren circa 1,4 miljoen ton dunne mest.

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.