Rundveehouderij

Nieuws

Saldo’s kalfs- en rundvlees blijven krap

Wageningen - Het houdt niet over met de saldo’s in de kalver- en rundvleessector, blijkt uit de voorlopige KWIN-cijfers 2012-2013. De opfok van starters is nog het meest lucratief. De saldo’s van zoogkoeien, stieren en oud rosé zijn negatief, die van blank- en rosévleeskalveren licht positief.

Op 15 mei 2012 is het prijzenoverleg afgerond met vertegenwoordigers van overheden, banken, wetenschap en bedrijfsleven. Daarin zijn prijsprognoses gegeven voor de langere termijn, 5 tot 10 jaar vooruit. De voorspelde prijzen zijn gebruikt voor de  saldoberekeningen 2012-2013 die eind augustus worden gepubliceerd in de nieuwe editie KWIN-Veehouderij.

De prognose is dat nuka’s goedkoper worden, waarbij stierkalveren van vleesrassen meer in prijs dalen dan die van zwartbonten. Startkalveren worden iets duurder. De verwachting is dat de kosten van de meeste melk- en mengvoerproducten op langere termijn dalen. De prijzen van alle rundvleessoorten doen dat ook, die van rosévlees het meest. 
Gerekend op de langere termijn blijkt de opfok van starters met gemiddeld 135 euro per kalverplaats het meest positief. De saldo’s van luxe vleesstieren, zoogkoeien en oude rosés komen met respectievelijk -70 euro, -50 euro en -22 euro per plaats per jaar het meest negatief uit de bus. Jonge rosés en blankvleeskalveren hebben met 17 euro en 45 euro saldo per kalverplaats een beter rendement.

Of registreer je om te kunnen reageren.