Rundveehouderij

Nieuws

SMK ontwikkelt Milieukeur Zuivel

Den Haag – SMK (Stichting Milieukeur) start mede op initiatief van de Blaarkopketen met de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria voor zuivel met normen voor Milieukeur. Wageningen Livestock Research, Veenweiden Innovatiecentrum en Sustainability4U bereiden de conceptcriteria voor.

De waarde van Milieukeur zit volgens projectleider Herman Docters van Leeuwen in de borging van duurzaamheidkwalificaties. “Het gaat naast biologisch om het enig geaccrediteerde keurmerk in voeding.”

De onderdelen die hoogstwaarschijnlijk in de criteria terugkomen zijn dierenwelzijn, diergezondheid, emissie, energiegebruik, stikstof- en fosfaatefficiëntie, landgebruik en biodiversiteit. Docters van Leeuwen geeft aan dat SMK niet opnieuw het wiel wil uitvinden. Bestaande verduurzamingsprogramma’s kunnen worden overgenomen in het certificatieschema en daarmee borgbaar gemaakt. De verwachting van SMK is dat ook een aantal zuivelondernemingen met bestaande eigen initiatieven aanhaakt.

Wat melkveehouders met het keurmerk kunnen, hangt volgens Docters van Leeuwen af van hun positie in de keten. “Ondernemers kunnen de criteria zien als leerinstrument. Het gaat eigenlijk om een samenvatting van waar ‘duurzaamheid’ over gaat in deze branche.” Ook zonder aan eisen van het Milieukeur te voldoen hebben veehouders die aan de gang willen met duurzaamheid volgens hem houvast aan het certificeringsysteem. Bij bepaalde ketens zal ook certificatie - al dan niet met gebruik van het keurmerk op het product - een ondersteunende rol kunnen spelen bij de positionering van hun producten.

Een begeleidingscommissie gaat de conceptcriteria op inhoud en praktische toepasbaarheid toetsen. Tijdens een openbare hoorzitting krijgen belanghebbenden de mogelijkheid commentaar te geven. Pas daarna volgt het traject naar een definitief certificatieschema. SMK verwacht dit jaar de eerste versie van de duurzaamheidscriteria te publiceren. In 2013 kan dan de eerste gecertificeerde zuivel op de markt verschijnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.