Rundveehouderij

Nieuws

Rijenbemesting gunstig

Wageningen - De toediening van drijfmest in de rij heeft voor snijmais positieve effecten. Dit blijkt uit een tweejarig onderzoek in Vredepeel uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en Plant Research International (PRI) van de WUR.

Er is gekeken naar het verschil tussen volleveldsbemesting en rijenbemesting voor en na de grondbewerking. Met name de toediening van drijfmest in rijen na de grondbewerking zorgt voor een hogere opbrengst. De gemiddelde drogestofopbrengst lag bij een drijfmestgift van 15 kuub per hectare na de grondbewerking op 17,27 ton en voor grondbewerking op 16,48 ton. Dat is 1,3 en 0,6 ton meer dan bij volleveldsbemesting voor grondbewerking. Bij een mestgift van 35 kuub per hectare lag de opberngst op respectievelijk 18,08 en 17,82 ton, één en 0,8 ton meer dan bij volleveldsbemesting. Ook de VEM-opbrengst ligt bij rijenbemesting hoger. Het verschil met bemesting na grondbewerking bedroeg bij een kleine mestgift 35 VEM, voor grondbewerking 20 VEM. Bij een hogere mestgift is het verschil beperkter, namelijk 9 en 15 VEM. Deze uitkomsten maken rijenbemesting interessant voor veehouders omdat met name de fosfaatbemesting van mais in de knel komt. Op deze manier is fosfaat uit kunstmest niet meer nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.