Rundveehouderij

Nieuws

LTO verheugd over positief advies stikstofaanpak PAS

Den Haag – LTO Nederland is verheugd over het positieve advies van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Daarmee moet de vergunningverlening voor veebedrijven rond Natura 2000 gebieden weer op gang komen. Afgelopen week stuurde staatssecretaris Bleker het advies naar de Tweede Kamer.
Volgens LTO is de aanpak om de stikstofemissie uit de veehouderij te verminderen het resultaat van ruim tien jaar onderhandelingen  met ministerie van ELI en diverse organisaties.
LTO Nederland heeft volop aan deze onderhandelingen deel genomen en altijd gepleit voor houdbare vergunningen, voldoende ontwikkelingsruimte, eenvoudige procedures met lage lasten voor agrarische ondernemers.
De volgende stap is dat Rijk en provincies een akkoord sluiten over de invoering van de PAS. LTO hoopt dat er snel actie wordt ondernomen om tot dit akkoord te komen. Ze dringt erop aan dat maatregelen worden vertaald in een eenvoudige en eenduidige vergunningensystematiek die landelijke geldigheid heeft.
Na invoering van de PAS wordt het voor agrariërs in de Natura 2000-gebieden mogelijk om bedrijfsontwikkeling te combineren met natuurdoelen. Agrarisch ondernemers kunnen dan gaan investeren in verduurzaming en vernieuwing.
Overigens gaf Bleker in zijn Kamerbrief al aan dat het nog wel tot komend najaar kan duren voor invoering van de PAS een feit is. Knelpunten zijn onder meer de aanwijzing van tientallen Natura 2000-gebieden en de financiering van maatregelen binnen de PAS. Die financiering is ook onderdeel van de onderhandelingen tussen de vijf partijen die onlangs een akkoord bereikten over de begroting voor 2013.

Of registreer je om te kunnen reageren.