Rundveehouderij

Nieuws

Alfa: saldo melkvee €27,28 per 100 kilo

Wageningen - De opbrengsten in de melkveehouderij zijn vorig jaar met 12 procent gestegen naar totaal €39,66 per 100 kilo melk. De groei van het saldo blijft - door een forse stijging van vooral de voerkosten - iets achter. Het saldo is vorig jaar namelijk met 11,3 procent toegenomen en kwam uit op €27,28.

Dit blijkt uit het rapport ‘Cijfers die spreken 2011’ van Alfa Accountants.

De hogere opbrengsten in 2011 ten opzichte van 2010 zijn vooral het gevolg van een sterke melkprijs. Deze zorgde voor een stijging van de melkopbrengst van €35.000 per bedrijf. In 2009 ontving een bedrijf nog ruim €82.000 minder dan het jaar daarvoor.

Binnen de toegerekende kosten zijn met name de voerkosten fors opgelopen door hogere prijzen van krachtvoer, krachtvoervervangers en ruwvoer. Krachtvoerkosten bedroegen in 2011 gemiddeld €6,12 per 100 kilo meetmelk. Krachtvoervervangers kostten €0,61 en overige voerkosten bedroegen €1,35. Verder zijn de kosten voor grasland en voedergewassen met 22 procent gestegen naar €1,62 door duurdere kunstmest. Vooral door de goede melkprijs - 10 procent hoger dan in 2010 - komt het saldo daardoor nog op €27,28 per 100 kilo uit. Ook de opbrengsten van afgevoerde koeien en van nuchtere kalveren gingen aardig omhoog.

Overigens behalen lang niet alle bedrijven een saldo van €27,28. Er is nog altijd sprake van grote verschillen in saldo. Die lopen op tot €10 per 100 kilo meetmelk.

Ook binnen de post niet-toegerekende kosten zijn de kosten opgelopen. Met name loonwerk- en  machinekosten zijn duurder door de flink gestegen dieselprijs. De vaste kosten als nustvoorzieningen, kosten onroerend goed en algemene kosten worden verdund vanwege een toename van de melkproductie. Toch stegen de niet-toegerekende kosten gemiddeld in twee jaar tijd met €12.000 per bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.