Rundveehouderij

Nieuws 585 x bekeken

ABN Amro heeft vertrouwen in milieudoelen melkveesector

Amsterdam - ABN Amro heeft er vertrouwen in dat de melkveesector zijn milieudoelen weet te realiseren en daarmee de introductie van nieuwe dierrechten weet te voorkomen. Dat meldt de bank in haar jongste sectorvisie.

Na het verdwijnen van de melkquota in 2015 vormen niet alleen de markt maar ook maatschappelijke acceptatie en milieudoelen de nieuwe grenzen van de productieruimte. Fosfaatreductie en mestverwerking zijn volgens de bank de grootste uitdagingen voor de melkveehouderij. Daarbij neemt de grondgebondenheid toe.

De wereldwijde vraag naar melk en zuivelproducten neemt vooral buiten de EU toe. ABN Amro verwacht een opwaartse druk op zuivelprijzen omdat de productie de vraag niet zal kunnen bijbenen. Dit geldt ook voor de kosten van veevoergrondstoffen. In toenemende mate zorgen mondiale vraag- en aanbodontwikkeling voor fluctuaties in productie, prijs en resultaten.

De recessie in de eurozone in het begin van 2012 zorgde volgens ABN Amro voor een terughoudende stemming bij marktpartijen. Volgens de bank is het gunstig dat de economie in de rest van de wereld wel verder groeit. Dit komt de export van zuivelproducten ten goede.

Het aantal bedrijven in de melkveesector neemt jaarlijks met drie tot vier procent af. De bank ziet een verschuiving in de richting van gespecialiseerde bedrijven van grotere omvang. De inkomensontwikkeling wordt volgens ABN Amro vooral door factoren bepaald waar de ondernemer beperkt invloed op heeft. De prijs van melk en krachtvoer hangt nauw samen met de wereldwijde ontwikkelingen van vraag en aanbod. Het exportaandeel van de productiewaarde van de zuivelindustrie bedraagt inmiddels 75 procent. Markten buiten Europa worden meer bepalend voor de afzetgroei.

Of registreer je om te kunnen reageren.