Rundveehouderij

Nieuws 1166 x bekeken

Structuurontwikkeling heeft Deense melkveehouderij economisch niets opgeleverd

Aarhus – De bedrijfsresultaten in de Deense melkveehouderij zijn in de periode 1996-2010 met uitzondering van 2007 elk jaar te laag geweest om de kosten en de arbeidsinzet van de eigenaar te dekken. Dat constateert de bedrijfsadviesdienst van landbouwfederatie LF in een analyse.

In dezelfde periode zijn de bedrijven qua areaal en veestapel echter wel met 160 procent gegroeid. De bedrijfsresultaten zijn echter niet meegegroeid. De capaciteitskosten inclusief de beloning van de arbeidsinzet van de eigenaar stegen namelijk met 193 procent. "Deels is dat veroorzaakt door inflatie, maar niettemin is de winst van de schaalvergroting te gering geweest om de kostenstijging te compenseren," aldus de analyse van de dienst.
De conclusie is dat de prijs van de groei derhalve te hoog is geweest. De analisten tekenen er bij aan dat het hier om gemiddelden gaat. Binnen de melksector zijn tussen de bedrijven grote verschillen te zien. Die zijn er ook al die tijd geweest, hoewel sinds 1996 rond de 70 procent van de melkveebedrijven is verdwenen. Dat komt er concreet op neer dat 8.800 melkveehouders zijn uitgestapt.

Of registreer je om te kunnen reageren.