Rundveehouderij

Nieuws 10459 x bekeken 23 reacties

Mestoverschot op tweederde melkveebedrijven

Den Haag – Ruim tweederde van alle melkveebedrijven produceerde vorig jaar meer mest dan ze op de eigen grond kwijt konden.

Dit meldt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Het Compendium meldde eerder dat de Nederlandse mestproductie weer was gedaald naar het niveau van 1970, maar ondertussen is het landbouwareaal wel gekrompen en zijn strenge gebruiksnormen voor mest ingevoerd. Met name deze steeds strengere normen leiden tot toenemende overschotten aan mest.
Gevolg hiervan is dat in het jaar 2000 nog maar 28 procent van de melkveebedrijven te maken had met een mestoverschot. Dat is gestegen tot een piek van 71 procent in 2010. Vorig jaar kromp het overschot weer naar 69 procent.
Onder meer de Nevedi, de vereniging van veevoerproducenten, benadrukt dat het fosfaatoverschot vorig jaar net onder de kritische grens is gedaald. De cijfers van het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR tonen echter ook aan dat de melkveehouderij nog grote stappen moet zetten om af te komen van de mestoverschotten.
Gerekend over alle landbouwbedrijven is het mestoverschot overigens kleiner: 36 procent.

Laatste reacties

 • jan1966

  Voor de milieu extremisten van het planbureau voor de leefomgeving is het natuurlijk nooit goed genoeg, niet echt groot nieuws dus

 • wijze uut het oosten

  Dom gelul, minder bemesten betekent lagere opbrengsten, en dat zien we gebeuren minder grasopbrengsten, betekent meer dure mais en eiwit aankopen maar dat begrijpen die domme donders niet. Men regeert van achter het buro en niet vanuit de praktijk, we spannen het paard achter de wagen, we plegen roofbouw op onze landbouwgrond, de bemestingstoestand holt achteruut, leve de vooruutgang !!!! Wat een DOM volk daar in DEN hAAG!!!

 • info104

  De cijvers hebben betrekking op de jaren 2010 ,hier moet 69% al afvoeren en dan 2012 daar moet weer 5 kg fosfaat worden ingeleverd en dan in 2013 nog eens 10 kg (55kg fosfaat/ ha) dan moet er door wel 80% van de boeren mest worden afgevoerd, hoe moet dat goedkomen ,dan zijn we de grond zeker aan het uitboeren. Wanneer we het grasland nu meer mest geven hoeft er minder eiwit uit bv. soja te worden aangekocht. Iets wat je zelf kan produceren ga je toch niet kopen, maar dat begrijpen niet boeren echt niet, wel jammer.

 • Ruben845

  zo als al word vermeld zijn de mest normen van tegen woordig een schande.

 • Mels

  Ik kan niets anders dan de reacties beamen,al moet je niet terug willen naar 130kg fosfaat want dat is weer de andere kant.Een tussenweg graag.

 • pietbongers

  vergeten jullie niet dat je krachtvoer uit buiten land koopt en die mest daarvan ook niet op eigen land hoort ,in een kring loop gebruik je grond in eigen omgeving en blijf mest in eigen dus maak afspraken met akker bouwers en gebruik hun graan zorg dat je grond onder je bedrijf heb dan klopt alles veel beter .als je alles mee neemt dan is die mais in een keer niet meer te duur .

 • Ruben845

  @pietbongers: Alleen is in nederland alles volgebouwd en is er niet genoeg landbouw grond om dit te realiseren.

 • h.zator

  @ruben845, misschien is het daarom juist dat je niet mag uitbreiden. Ik ben zeker geen milieu extremist maar zoals het 25 jaar geleden ging, alle voer halen uit ontwikkelingslanden en hier de mest dumpen is niet goed. 600 km hiervandaan in voormalig oost Duitsland en Polen wil men graag mest. Waarom daarom daar geen grote schuren bouwen, kun je de mest achter de stal kwijt.

 • jampie

  tja, als we niet oppassen word het een strontboel in nederlandje, de verdeling is wat scheef , echter teveel bemesten moet niet. Maar 55 kg zuivere fosfaat per ha komt ook niet goed, dat ga je merken aan dier en plant en zo creeer je een overschot. Het zou beter zijn als de productiedwang onder de ondernemers wat minder was, maar ja dan verdien je weer niks.. het schiet allemaal wat door en het is eigenlijk logisch dat je de hoeveelheid dieren op je oppervlakte moet afstemmen...Nederland is misschien te klein..

 • jan1966

  Er zijn minder melkkoeien dan voor de oorlog in Nederland en nog steeds is er een mestoverschot. Overheid geef het maar eerlijk toe; de landbouw moet van jullie uit Nederland vertrekken

 • W Geverink

  @Jan 1966. Zoals een politicus het het ongeveer formuleerde op een feestje met zijn boeren familieleden: De politiek zal jullie niet vertellen om te stoppen. In plaats daarvan worden de regels zo gemaakt dat het steeds moeilijker wordt om door te gaan... Dat werd hem natuurlijk niet in dank afgenomen, maar in ieder geval weet je dan waar je aan toe bent.

 • minasblunders1

  Piet Bongers, het laatste dat je moet doen is grond bijkopen of pachten. Hoe extensiever je bent, hoe ongunstiger de mestwet uitpakt. Reken maar eens uit hoe de mestwet voor je uit zou pakken als je 3x zoveel koeien had als nu, met dezelfde hoeveelheid grond. Die lui in Den Haag zijn inderdaad bezig de boeren het leven zuur te maken. De grap is alleen dat ze zó weinig kennis van zaken hebben, dat ze geen flauw benul hebben hoe een en ander in de praktijk uitpakt.

 • mtsvanaaken

  Beste h.zator, in oost duitsland staan ook al zat boerderijen te koop. Om melkvee te houden, moet je gras kunnen telen, anders moet er teveel eiwit gekocht worden, alleen dat groeit in oost duitsland niet met 500 mm neerslag per jaar (hier 900-1100). Even een vraag voor de specialisten onder ons: Je koopt brok, koe maakt daar melk en mest van, deze zodebemest je weer, je maait gras, deze wordt bemonsterd door blgg, kuil wordt weer opgevoerd. koe maakt daar weer melk van en mest,. dat zodebemest je weer enz, enz,
  Mijn vraag is nu: die fosfaat productie per jaar voor de nederlandse melkveehouderij, zitten daar ook de kuiluitslagen in verwerkt, zoals in de mestboekhouding? wordt dan de fosfaat niet dubbel geteld?

 • agratax1

  W. Greverink. Als de politiek inderdaad het plan heeft de landbouw uit Nederland te verdrijven en hooguit nog wat bioboeren als landschapselement wil laten bestaan, kunnen ze beter Nederland direct overdragen aan de Chinezen met hun goedkope export. Nederland zal zonder landbouw, industrie is deels al vertrokken en de rest krijgt het ook moeilijk (planologie) geen valuta hebben om zijn importen te bekostigen. Den Haag roept niet voor niets dat er een herverdeling van het geld moet komen, ze bedoelen diegenen die nog wat hebben, moeten het afstaan aan de overheid, die dan de minder bedeelden (de potverteerders) kan helpen en daarna is iedereen gelijk >arm<. Een volk dat zijn voedselproductie verwaarloosd komt in grootte problemen. Voorbeelden te over Rusland, Zimbabwe en vele andere ontwikkelingslanden.

 • jan1966

  Je ziet het aan die scheepswerf in Grave, zonder blikken of blozen laat de (CDA) politiek deze scheepswerf kapot gaan. De landbouw zal op dezelfde manier, onder het mom van duurzaamheid, gaan verdwijnen in Nederland.

 • agratax1

  Dit artikel nog eens overdenken, zou deze mineralen aanscherping kunnen leiden tot een alternatief voor het melkquotum. Wil een melkveehouder nu groeien heeft hij verschillende mogelijkheden; 1). Mest (mineralen) afzet, 2). productie krimp, 3). Jongvee opfok uitbesteden, 4). Bedrijfsvergroting (meer ha). Dit laatste betekent vraag met als gevolg Prijs opdrijving. dit laatste komt de overheid goed, vermogensstijging geeft meer belasting opbrengst en geeft de banken meer ruimte voor hypotheek verstrekking, want grond prijs stijging over de hele linie betekent meer zekerheid zonder beleidsveranderingen en wijzigingen van dekkingsgraad eisen.

 • hop

  beste melkveehouders, wat jullie doen is zeer hekenbaar en dat is de kop in het zand steken. kijk naar de overige sectoren die zijn hier jaren terug al mee gekonfronteerd en zijn door schade en schande wijzer geworden. ik zou zeggen probeer hier je voordeel mee te doe. alleen maar schoppen tegen de regelgeving heeftgeen zin.

 • Mels

  Dat verkondig ik ook al regelmatig maar ze luisteren niet,ga maar lekker voor 25ct melken straks,wordt het land vanzelf goedkoper,er is dan namelijk geen stuiver meer over om nog een cm land te kopen,mest afzetten wordt ook onbetaalbaar als elke melkveehouder mest moet afzetten,die markt wordt namelijk overspoeld met stront dan.

 • sybrenm1

  Boer is als ondernemer te individualistisch. Hij kijkt naar het eigen bedrijf om te zien hoe kan ik overleven, hoe kan ik kosten drukken en meer opbrengst behalen bij een steeds hogere kostprijs. Boeren zouden samen (dan bedoel ik dat dit initiatief van de veehouders en niet alleen via LTO etc) eens als sector moeten komen om een koersverandering te maken ipv alleen door schaalvergroting je overlevingskansen te vergroten

 • agratax1

  Meis. Het land zal sneller goedkoper (niet duurder) worden, omdat de overheden minder grond voor bouwwerkzaamheden nodig zijn. ze stikken nl. in de verpauperende gebouwen in en rond hun steden en daar wordt renovatie gerealiseerd in de toekomst. Dit noemen sommige aannemers en project ontwikkelaars 'Het nieuwe bouwen'.

 • Mels

  Maar dat wist MELS al een tijdje,alleen wordt daar het land niet direct goedkoper van in een polder met niks om je heen in een straal van zeg 5km,nabij steden zal dit wel het geval zijn,ook de rem op natuur is van invloed op die daling,het is nu nog afwachten wat er na het quotum komt,ik denk van een boter en kaas berg met de bijbehorende melkplas en geen ambtenaar die het in zijn hoofd haalt om voor de tweede keer de rem er op te zetten,iets wat in de jaren 80 voor de eerste maal gebeurde en over pakweg 10 jaar weer zal moeten gebeuren denk ik.

 • bharbers

  bij mij worden de percelen elk jaar kleiner. Er is al jaren een 'dalende trend' waarneembaar aldus DR. Dus wordt mijn overschot ook groter. Ga maar eens een GPS meting doen.
  Zijn er meerderen waar elk jaar de pecelen kleiner worden?

 • jurjenwiersma

  ja wij hebben ook gps meting gedaan 10 ha er bij van de 140 ha totaal nu passen de toeslagrechten ook weer

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.