Rundveehouderij

Nieuws

Ieren boos over striktere regels rundertb

Dublin – De Irish Farmers Association wil dat minister van landbouw Simon Coveney iets doet aan de 'onnodig kostbare en handelsbelemmerende maatregelen' die sinds dit jaar in Ierland gelden in het kader van het programma om rundertb uit te roeien.

Volgens de IFA zijn de maatregelen onpraktisch en onwerkbaar en leiden ze ook tot overbodige extra kosten voor de boeren.

Volgens voorzitter John Waters van het projectteam voor dierengezondheid bij de IFA zijn de beperkingen op het transport en verhandelen van dieren op door rundertb getroffen bedrijven dit jaar verscherpt. Bovendien heeft het ministerie de regels voor de risico-beoordeling van boerenbedrijven gewijzigd en ook de voorwaarden voor het onderling verhandelen van vee tussen bedrijven waar vanwege rundertb een restrictie geldt verder aangetrokken. Walters noemt die maatregelen 'draconisch en onaanvaardbaar voor boeren die allen zwaar hebben geinvesteerd in het voorkomen van rundertb en al veel lijden vanwege de ziekte over zich heen hebben gehad.'

Volgens Walters is het aantal besmettingen met rundertb in Ierland mede teruggedrongen door het controleprogramma voor het wild, waarbij het met name gaat om de dassen. De IFA dringt er dan ook op aan dat dit programma in ieder geval moet blijven bestaan en in sommige gebieden moet worden verbeterd.

Of registreer je om te kunnen reageren.