Rundveehouderij

Nieuws 1426 x bekeken

Extra productie helpt veehouder aan beter resultaat eerste kwartaal 2012

Arnhem – Melkveehouders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 1.300 euro meer overgehouden dan in dezelfde periode van 2011. Voornaamste oorzaak was het grotere aantal kilo's melk dat werd geproduceerd. De melkprijs zelf was vrijwel gelijk. De gehalten in de melk daalden.

Dit meldt accountants- en adviesbureau Flynth. Ook de iets lagere voerkosten leverden hun bijdrage. De voerkosten per kilo melk daalden met 0,17 cent (-2,4 procent). Het saldo per kilo melk steeg met 0,4 cent (+1,4 procent). Dat blijkt uit de resultaten van de eerste zestig bedrijven die een kwartaalbericht lieten samenstellen. Deze bedrijven hebben gemiddeld 209.300 kilo melk afgeleverd. Dat is 12.800 kilo meer dan in het eerste kwartaal van 2011.
Gecorrigeerd voor het schrikkeljaar (1 dag extra) is de stijging van de melkleverantie 10.500 (+5,3 procent). Aan melkgeld werd op bedrijfsniveau 5.000 euro meer ontvangen. De gehalten in de melk daalden wel. Het vetgehalte was 0,05 procent lager en het eiwitgehalte was 0,02 lager. Op verkopen minus aankopen vee werd 200 euro geplust. De voerkosten op bedrijfsniveau namen toe met 700 euro. De voerwinst komt daarmee 4.500 euro hoger uit.
De toegerekende uitgaven namen met 100 euro toe, waarmee uiteindelijk het saldo melkveehouderij toenam met 4.400 euro. De niet-toegerekende uitgaven namen met 1.300 euro toe. Melkveehouders gaven meer uit aan onderhoud gebouwen en ook de algemene uitgaven namen fors toe.
De brutogeldstroom exclusief bedrijfstoeslagen nam met 2.900 euro toe. Er werd 600 euro (+16,2 procent) meer uitgegeven voor huur melkquota en ook aan het saldo betaalde rente minus ontvangen rente werd 900 euro (+13,8 procent) meer uitgegeven. Al met al steeg het bedrag dat beschikbaar is om uitgaven voor privé, aflossingen en reservering te dekken met 1.300 euro per bedrijf.
Het uitbetalingstijdstip van de bedrijfstoeslagrechten is van invloed op de resultaten van ontvangsten minus uitgaven. In het eerst kwartaal van 2012 zijn bij minder bedrijven de toeslagrechten uitbetaald. De uitbetaling van de toeslagrechten over het jaar 2010 zijn vertraagd uitbetaald en bij veel bedrijven in het eerste kwartaal van 2011 gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.