Rundveehouderij

Nieuws 1030 x bekeken 1 reactie

DDB: leden bij coöperatie betrekken

Purmerend - Leden van grote coöperaties als FrieslandCampina hebben te weinig invloed op de koers van de onderneming. Dat zegt Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairymen Board (DDB).

De DDB heeft een rapport laten opstellen door advocatenkantoor Houthoff Buruma over de mogelijkheden om de positie van de Nederlandse melkproducenten in de zuivelketen via producentenorganisaties of wijzigingen in de statuten van de zuivelcoöperaties, te versterken. De uitkomst van het rapport wordt tijdens de DDB-ledenavonden besproken.

Aangezien het Europese Melkpakket weinig gevolgen heeft voor de Nederlandse leden-melkveehouders van een coöperatie, kijkt de DDB naar mogelijkheden om de positie van coöperatieleden te verbeteren. “Leden krijgen onvoldoende informatie en worden te weinig betrokken bij het nemen van belangrijke besluiten”, aldus Van Keimpema. Goed voorbeeld is volgens haar de open brief van oud-topman van Friesland Foods, Luc Dahlhaus, waarin hij behoorlijk fel uithaalt naar de ledenraad en de bestuurders van het vroegere Friesland Foods, inzake de gang van zaken voor de fusie met Campina. Volgens Van Keimpema hadden leden van Friesland Foods  destijds beter moeten worden geïnformeerd.

Het is volgens de DDB-voorzitter niet de bedoeling om met een beschuldigende vinger te wijzen. Coöperatieve besturen hebben volgens haar al in een verder verleden, zonder medeweten van de leden, besluiten genomen die rechtstreeks tegen de coöperatieve doelstellingen indruisen. “Gevolg van deze besluiten is dat de macht steeds meer is verschoven naar het management.” Als FrieslandCampina de coöperatieve gedachte wil naleven moeten er volgens Van Keimpema zaken worden veranderd. “Het management moet een andere strategie volgen waarbij het realiseren van een hoge melkprijs voorop staat. Ook moeten leden meer bij belangrijke besluiten worden betrokken.”

Eén reactie

  • Mozes

    Van Keimpema suggereerd een tegenstelling tussen boerenbelang en cooperatiebelang. Deze tegenstelling bestaat niet.
    Wat wel bestaat is een tegenstelling tussen korte termijn belang en lange termijn belang. Van Keimpema wil in feite dat de cooperatie kiest voor korte termijn belang net als DOC dat in het verleden gedaan heeft.

    Het korte termijn belang is voor de leden vanaf het boerenerf ook nog een klein beetje te overzien, het lange termijn belang niet. Dus moeten we volgens Van Keimpema maar net doen alsof dat niet van belang is.

    Is het belang van de boeren hiermee gediend?

Of registreer je om te kunnen reageren.