Rundveehouderij

Nieuws

Beter resultaat door extra melkproductie

Arnhem – Melkveehouders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 1.300 euro meer overgehouden dan in dezelfde periode van 2011.

De voornaamste oorzaak was de 6,5 procent hogere melkproductie. De melkprijs zelf was vrijwel gelijk. De gehalten in de melk daalden.
Dit meldt accountants- en adviesbureau Flynth. Ook de iets lagere aankoopkosten voor voer leverden hun bijdrage. Vergeleken met vorig jaar werd minder voer bijgekocht. Het voer zelf werd niet echt goedkoper. Het saldo per kilo melk steeg met 0,4 cent. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste zestig bedrijven die een kwartaalbericht lieten samenstellen. Deze bedrijven hebben gemiddeld 209.300 kilo melk afgeleverd, 12.800 kilo meer dan in het eerste kwartaal van 2011.
Gecorrigeerd voor het schrikkeljaar (één dag extra) is de stijging van de melkleverantie 5,3 procent. Aan melkgeld werd op bedrijfsniveau 5.000 euro meer ontvangen. Op verkopen minus aankopen vee werd 200 euro geplust. De voerkosten op bedrijfsniveau stegen met 700 euro. De voerwinst komt daarmee 4.500 euro hoger uit.
De toegerekende uitgaven namen met 100 euro toe, waarmee uiteindelijk het saldo melkveehouderij toenam met 4.400 euro. De niet-toegerekende uitgaven namen met 1.300 euro toe. Melkveehouders gaven meer uit aan onderhoud gebouwen en ook de algemene uitgaven stegen fors.
De brutogeldstroom exclusief bedrijfstoeslagen nam met 2.900 euro toe. Het bedrag dat beschikbaar is om uitgaven voor privé, aflossingen en reservering te dekken steeg met 1.300 euro per bedrijf. Het resultaat voor het tweede kwartaal hangt vooral af van de ontwikkeling van de melkprijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.