Rundveehouderij

Nieuws 683 x bekeken

Werkgelegenheid in kaashandel neemt toe

Zoetermeer – Ondanks het feit dat kaashandel steeds meer inzet op automatisering verwacht de sector dat de werkgelegenheid komende jaren gaat toenemen.

Dat blijkt uit een onderzoek van adviesorganisatie Ecorys naar de ontwikkeling van de toekomstige vraag naar arbeid binnen de kaasgroothandel. Het onderzoek is in opdracht van het Productschap Zuivel uitgevoerd.
Ontwikkelingen aan leveranciers- en afnemerszijde leiden tot een druk op de marges in de kaashandel. Vanwege een toegenomen prijsdruk zetten kaashandels meer in op automatisering, en het aanbieden van verbeterde of andere producten. Ook worden er door enkele kaashandels bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatst. Per saldo verwacht de kaashandel desondanks een groei in werkgelegenheid.
Tot 2016 zal de groei vanwege de verdergaande automatisering minder zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Per 31 december 2010 werken er ruim 3.600 werknemers van 21 jaar en ouder in de kaashandel. Naar verwachting van een aantal werkgevers in de sector zal dit aantal stijgen naar ongeveer 3.750 in 2016, en ongeveer 4.000 in 2021. De vraag naar technisch, ICT- en commercieel personeel neemt toe, en er wordt meer gebruik gemaakt van flexibele arbeidskrachten. De toenemende vraag naar technische kennis en vaardigheden wordt door de sector als knelpunt ervaren. Instroom van technisch personeel kan worden bevorderd door imagoverbetering en potentiele medewerkers kennis te laten maken met de sector door het stimuleren van stages en leerwerkplekken.
De vergrijzing in de kaashandel is relatief beperkt ten opzichte van Nederland. Ongeveer 19 procent van de werknemers in de kaashandel is 50 jaar of ouder in 2009. Het gemiddelde ligt in Nederland op 29 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.