Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Voorschotten omlaag in zwakke zuivelmarkt

Amersfoort – FrieslandCampina betaalt zijn boeren over maart een netto melkprijs uit van € 31,94 per 100 kilo. Dat is € 3,79 minder dan over februari.

Van deze € 3,79 bestaat € 2,30 uit de introductie van een zomerheffing en € 1,49 uit een werkelijke verlaging van het voorschot. FrieslandCampina meldt dat het bedrijf tot deze verlaging is gekomen omdat het de uitbetaalprijzen van de referentiebedrijven in januari te hoog had ingeschat en omdat er een dalende tendens waarneembaar is bij (alle) melkprijzen.
Ten opzichte van andere zuivelbedrijven heeft coöperatie FrieslandCampina de verlaging van haar uitbetaalprijzen erg gematigd gehouden. Te gematigd, zegt ze nu. Andere ondernemingen kwamen al eerder met steviger correcties. DOC Kaas deed dat direct al in januari. Bel Leerdammer maakte gisteren een stevige verlaging van de voorschotprijs over februari bekend. Het bedrijf verlaagde met € 2,27 per 100 kilo van € 36,54 naar € 34,27. Dat komt neer op een verlaging met 6,2 procent.
Bij FrieslandCampina wordt de uitbetaalprijs over maart met 10,6 procent verlaagd ten opzichte van februari, maar het grootste deel (6,4 procent) komt voor rekening van de zomerheffing per maart.
De genoemde prijzen zijn, zowel bij FrieslandCampina als bij Bel, de uitbetaalprijzen exclusief btw. Bij een jaarleverantie van 800.000 kilo en inclusief een PZ-heffing van 7 cent per 100 kilo.
De verwachting van zuivelmarktkenners is dat de melkprijzen de komende tijd nog verder zullen dalen, omdat de opbrengstprijzen voor zuivelgrondstoffen de laatste maanden nog veel verder zijn gedaald. Met name de vetprijs is ver weggezakt.

Laatste reacties

 • mts

  wegvallende wintertoeslag??

 • Koen Franken

  Niet alleen de wintertoeslag is weggevallen maar ook de vraag is weggevallen de dalende trent is weer ingezet

 • hooghoes

  we hebben een mooie buffer kunnen opbouwen laten we hopen dat ie er niet weer aan gaat.

 • Vuile

  Daarom is het nogeens toevoegen van 1% melkquotum per 1 april in de EU niet erg logisch, tenopzichte van de verzadigde markt, en zal dat de dalende tendens nogeens versterken.

Of registreer je om te kunnen reageren.