Rundveehouderij

Nieuws

Verwaarlozing dieren geen reden klacht tegen veearts

Den Haag – Een veehoudende dierenarts kan niet door de veterinair tuchtrechter worden aangesproken op de verzorging en huisvestig van zijn koeien.

Dat zegt het veterinair tuchtcollege in een zaak die door de klachtambtenaar van het ministerie aanhangig was gemaakt.
Volgens de tuchtrechter moet de gewone strafrechter oordelen over de manier waarop de dierenarts zijn dieren verzorgt. Dat valt niet onder het tuchtrecht, dat met name gaat over het veterinair handelen van de dierenarts.
De zaak waarin de tuchtrechter uitspraak deed gaat over een dierenarts die in tussen begin 2009 en eind 2010 verscheidene keren gecontroleerd is door de Algemene Inspectiedienst. De AID constateerde dat de runderen te weinig bewegingsruimte hadden, vervuild waren, permanent vast stonden en bij enkele dieren liet de klauwverzorging te wensen over. De dierenarts is door de economisch politierechter veroordeeld.
Het veterinair tuchtcollege oordeelde dat de klachtambtenaar niet heeft bewezen dat de dierenarts in veterinaire zin tekort is geschoten. De klacht is deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.