Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

’Snelle’ maiskuilen en TGC zorgen voor meer pensverzuring

Boxmeer – Pensverzuring is deze stalperiode een groter probleem dan in de voorgaande jaren. Dit constateert Hendrix UTD vanuit haar adviespraktijk.

Melkveebedrijven hebben daardoor te maken met meer gezondheidsproblemen dan normaal. Ook de voerwinst komt onder druk te staan.
Naar schatting van Hendrix UTD heeft gemiddeld zo’n 15 procent van alle koeien in meerdere of mindere mate last van pensverzuring, al is dat niet altijd direct zichtbaar.
Oorzaak van de toegenomen mate van pensverzuring zijn vooral de ’snelle’ maiskuilen, die eind vorig jaar zijn geoogst. In deze kuilen zit mais die dankzij het veredelingswerk van de afgelopen jaren een steeds hogere verteerbaarheid en een dito aandeel zetmeel heeft gekregen. In het noorden van het land is de mais daarbij vaak niet in optimale toestand geoogst (relatief laag drogestofpercentage met weinig zetmeel) en zijn er al sinds vorige herfst problemen met pensverzuring als gevolg van te zure en snelle maiskuilen. In het Zuiden is de mais meestal wel goed geoogst, maar dreigt het dankzij een goede ’doorconservering’ juist nu weer problemen op te leveren, stelt sectorspecialist Gerrit Meulenaar.
Hendrix UTD helpt veehouders problemen met pensverzuring aan te pakken door bij de rantsoenbemonstering een herkauw- en verzuringsindex op te stellen. Veehouders kunnen dan gericht bijsturen.
Behalve de mais kunnen ook andere factoren effect hebben op de mate van pensverzuring. Zo moet een veehouder met een te krappe ruwvoer/krachtvoerverhouding in zijn rantsoen meer opletten dan een collega die een beter uitgebalanceerd rantsoen voert. Ook een hoog gebruik van tarwegistconcentraat is een risicofactor.

Laatste reacties

  • info291

    Een simpele en goedkope oplossing om pensverzuring te herstellen is het inzetten van gist. Wij, Micro Nutritions BV, zien zeer goede resultaten met de combinatie van zeeschelpenkalk met vistacell. Het herstel van pensverzuring gaat snel zodra de door de koe geproduceeerde overtollige melkzuur gebufferd wordt door de zeeschelpenkalk en de actieve gistcultuur van vistacell.

  • paul.gld1

    wij van wc eend, adviseren wc eend :)

Of registreer je om te kunnen reageren.