Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

SGP wil ruimere periode scheuren grasland

Den Haag – SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf wil dat de periode waarin grasland mag worden gescheurd wordt verlengd.


Hij heeft hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Henk Bleker van landbouw.
Aanleiding is een onderzoek van Alterra, waaruit blijkt dat het scheuren van grasland in het voorjaar tot 1 juli gemiddeld niet leidt tot meer minerale stikstof in de bodem dan scheuren in het najaar. Alterra concludeert hieruit dat het scheuren van grasland in het voorjaar niet tot verhoging van het risico op nitraatuitspoeling leidt.
Dijkgraaf vraagt Bleker of hij bereid is om op Europees niveau te pleiten voor aanpassing van de uiterste datum voor scheuren van grasland op zandgrond van 31 mei naar 31 juni. De SGP zou de maatregel het liefst al dit jaar willen doorvoeren.
De datum van 31 mei is in het kader van de Nitraatrichtlijn afgesproken met de Europese Commissie. Voor melkveehouders past later scheuren van grasland beter in de bedrijfsvoering omdat er dan nog gras geoogst kan worden voordat het omgeploegd wordt.

Laatste reacties

  • Mulders

    goh 31 Juni. nooit van gehoord. Ze moeten er gewoon 31 oktober van maken scheelt een hoop gedoe.

  • Koeienboer

    Die mensen doen tenminste 'iets'. Het merendeel loopt cameramensen voor de voeten om maar gezien te worden op TV.

Of registreer je om te kunnen reageren.