Rundveehouderij

Nieuws

Onderzoek naar Schmallenberg-virus bij mensen

Den Haag – Het RIVM gaat een onderzoek doen naar Schmallenberg-virus bij mensen. Dat meldt minister Edith Schippers van het ministerie van volksgezondheid.

Bij het onderzoek worden tweehonderd veehouders en dierenartsen die in contact geweest zijn met geïnfecteerde dieren onderzocht op het virus. Daarnaast zal een controlegroep, die niet in contact zijn geweest met vee, ook op het virus worden onderzocht.
Het onderzoek heeft als doel uit te sluiten dat het Schmallenberg-virus overdraagbaar is op mensen. Het RIVM en het Europese centrum voor ziektepreventie ECDC hebben vooralsnog geen aanleiding om het standpunt aan te passen, namelijk dat het niet aannemelijk is dat het virus overdraagbaar is op mensen, maar dat het ook niet kan worden uitgesloten. Met het onderzoek moet duidelijk worden of het Schmallenberg-virus een zoönose is of niet.
Nadat de eerste gevallen van Schmallenberg-virus bij schapen en runderen bekend was, hebben de ministeries opgeroepen om medische klachten bij mensen na contact met geïnfecteerde dieren te melden. Hierop zijn enkele meldingen bij de GGD binnen gekomen. ”Bij geen van deze gevallen is een relatie met het Schmallenberg-virus waarschijnlijk of vastgesteld”, aldus Roel Coutinho, directeur infectieziektenbestrijding van het RIVM. Op basis hiervan constateert het RIVM dat het huidige passieve monitoringssysteem voor Schmallenberg-virus bij mensen afdoende is.
Preventie tegen verspreiding van het Schmallenberg-virus is lastig. Er is nog geen vaccin en aanpak van de insecten die het virus verspeiden is lastig. Het deskundigenberaad, met daarin veterinaire en humaan medische specialisten, constateert dat alleen persoonlijke beschermingsmaatregelen tegen knutten, zoals het afsluiten van de stal en het gebruik van insectenspray, kan helpen. Deze maatregelen zullen echter onvoldoende bijdragen bij het inperken van de uitbraak.
Over de rol van knutten en muggen bij verspreiding van het Schmallenberg-virus is nog veel onduidelijk. Dit jaar wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van het Schmallenberg-virus onder deze insecten.

Of registreer je om te kunnen reageren.