Rundveehouderij

Nieuws 514 x bekeken

Nitraatuitspoeling neemt niet toe bij later tijdstip scheuren grasland

Wageningen – Een verruiming van periode voor het scheuren van grasland op zandgrond (tot 1 juli) leidt gemiddeld niet tot meer minerale stikstof in de bodem in het najaar. Dat blijkt uit een tweejarig onderzoek van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, in opdracht van het Productschap Zuivel.

In het kader van de Nitraatrichtlijn is met de Europese Commissie afgesproken dat grasland op zandgrond alleen in het voorjaar mag worden gescheurd (tot 31 mei). Voor melkveehouders zou verruiming van deze periode tot 1 juli beter passen in de bedrijfsvoering, en het mogelijk maken om nog één of twee grassneden te oogsten.
Middels veldproeven op zandgronden heeft Alterra gekeken naar het effect van het tijdstip van scheuren van grasland in het voorjaar op de hoeveelheid minerale stikstof in het najaar. De hoeveelheid minerale stikstof in het najaar is een indicator voor nitraatuitspoeling.
De vier proeven lieten zien dat het scheuren van grasland op verschillende tijdstippen in het voorjaar (tot 1 juli) gemiddeld niet leidde tot meer minerale stikstof in de bodem in het najaar. Het scheuren van grasland in het voorjaar leidde in deze proeven dus niet tot een verhoging van het risico op nitraatuitspoeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.