Rundveehouderij

Nieuws 697 x bekeken

’Geen verlaging superheffingspercentage’

Den Haag – Er is in Brussel geen politieke ruimte voor het verlagen van het superheffingpercentage. Dat concludeert Kees Romijn, voorzitter van de LTO-vakgroep melkveehouderij.

Binnen de EU-adviescommissie zuivel bevindt zich volgens hem een blokkerende minderheid. Ook het wijzigen van de vetcorrectie gaat volgens Romijn niet lukken.
LTO Nederland en een aantal Europese zusterorganisaties hoopten dat de EU-onderhandelingen over het zogenoemde zuivelpakket een versoepeling met zich mee zou brengen voor boeren die hun quotum overschrijden. Nu moet nog zo’n 27 cent per kilo worden betaald bij overschrijding van de quotering. Bij verlaging daarvan zou de straf op overproductie in de laatste jaren tot 2015 minder pijn hoeven doen. Dat gaat voorlopig niet gebeuren.
Binnen de Europese boerenorganisatie Copa Cogeca is volgens Romijn al geen meerderheid voor een verruiming van het melkquotum, ondanks het feit dat meer landen de grenzen van hun melkquotum bereiken. Ook de Commissie is volgens Romijn niet van plan met een dusdanig voorstel te komen.
Eind 2012 evalueert de Commissie opnieuw haar zuivelbeleid. Romijn acht het niet reëel dat er vervolgens een quotumverruiming voor melkjaar 2013/2014 in zit. ”Daarvoor is het dan te kort dag.” Dat betekent dat er hoogsten nog een quotumverruiming voor melkjaar 2014/1015 in het verschiet ligt.

Of registreer je om te kunnen reageren.