Rundveehouderij

Nieuws laatste update:23 mrt 2012

Vaste vergoeding voor TSE-test schapen en geiten

Zoetermeer – Schapen- en geitenhouders krijgen dit jaar een vaste Europese bijdrage van 4 euro per TSE-test (scrapie) voor schapen en geiten. Dit vloeit voort uit het besluit van de Europese Commissie in het najaar van 2011 om de bijdrage aan de testkosten van genotypering aan te passen.

De wijzinging geldt vanaf 1 januari 2012. Voor veel veehouders betekent dit een verlaging van de bijdrage. Tot en met 2011 bedroeg de bijdrage de helft van de brutokosten van een test, met een maximum van 10 euro.
Veehouders kunnen een testvergoeding krijgen als ze deelnemen aan een erkend programma voor het fokken op TSE-resistentie. Testlaboratoria of organisaties, zoals het Dr. Van Haeringen Laboratorium, de GD en de NSFO, berekenen de aangepaste korting van 4 euro per test al sinds 1 januari 2012 door aan de veehouders.
Het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft de regelgeving aangepast aan de nieuwe tariefstelling. De gewijzigde Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen is op 8 februari 2012 in het PVV-bestuur vastgesteld en voorgelegd aan het ministerie van ELI.
Via gericht fokbeleid van de Nederlandse schapenfokkerij is het aantal scrapie-besmettingen teruggelopen van ongeveer veertig een aantal jaren geleden naar nul gevallen in 2011.

Of registreer je om te kunnen reageren.