Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

VWA haalt kadavers en verwaarloosd vee weg in Overijssel

Den Haag - De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft afgelopen dagen bij twee veehouders respectievelijk 92 en 80 runderen weggehaald vanwege ernstige verwaarlozing. Op een van de bedrijven werden twintig kadavers aangetroffen.

Tegen de veehouders zijn processen-verbaal opgemaakt voor dierverwaarlozing.
Bij controle op het bedrijf waar 80 runderen zijn weggehaald, zijn naar schatting 20 kadavers van runderen van enkele uren tot meerdere maanden oud aangetroffen. De kadavers lagen in stallen tussen de runderen, waaraan de nodige verzorging en een droge ligplaats werd onthouden.
De dieren hadden niet de beschikking over water en voer en stonden veelal tot over de knieën in de mest. In de mest lagen ook delen van kadavers. De brandweer moest er aan te pas komen om enkele dieren te bedrijden. Van de aanwezige runderen waren er 65 niet te identificeren. Twee runderen waren er zo slecht aan toe dat ze meteen uit hun lijden moesten worden verlost.
Op het andere bedrijf, waar 92 runderen zijn weggehaald, stonden de dieren in een laag dunne mest waardoor ze niet beschikten over een droge ligplaats. Bijna alle runderen waren in een zeer slechte conditie. Betrokken veehouder ging al eerder in de fout. Bij een hercontrole afgelopen week bleek dat het welzijn van de runderen niet was verbeterd.
Alle nog levende dieren zijn in beide gevallen overgebracht naar een opvangadres waar zij de nodige diergeneeskundige zorg en voeding krijgen.

Eén reactie

  • boerderijveld

    Zulke mensen verzieken het voor de sector.
    Iedereen doet zijn best het imago een beetje op te poetsen en door zulke fijne 'collega's wordt de boel weer verziekt.
    Keihard aanpakken zulke mensen!'

Of registreer je om te kunnen reageren.