Rundveehouderij

Nieuws 377 x bekeken

Fors hoger resultaat melkveehouders Brabant

Dorst – Het resultaat van melkveebedrijven in centraal Noord-Brabant is in het afgelopen jaar met € 4,43 toegenomen tot € 5,40 per 100 kilo melk. De toegerekende kosten zijn in 2011 over de hele linie met ongeveer 9 procent toegenomen en benaderen daarmee bijna de 20 cent. Dat meldt adviesbureau Peeters op basis van gegevens van circa 90 melkveehouders in Noord-Brabant.

De post krachtvoerkosten spant volgens het adviesbureau in het afgelopen jaar de kroon met een toename van 20 procent. De krachtvoerkosten per koe zijn de afgelopen drie jaar met meer dan een derde toegenomen, van 480 euro in 2009 tot 656 euro per koe in 2011. Melkveehouders maken zich volgens Pascal Peeters zorgen over de flink toegenomen toegerekende kosten. ”Melkveehouders proberen zich enigszins in te dekken voercontracten voor de lange termijn af te sluiten.”

De toename van het melkgeld in 2011 met 14 procent en een beperkte afname van de vaste lasten hebben er volgens het adviesbureau voor gezorgd dat de marge zich positief heeft ontwikkeld. Door de sterk verbeterde melkprijs (€ 37,99) komt het saldo in 2011 uit op € 25,25 (bij 23.000 kilo melk per hectare). Ten opzichte van 2010 gaat het om een verbetering van € 3,88. Deze verbetering vertaalt zich in een toename van het resultaat met € 4,43 tot een niveau van € 5,40. De gemiddelde groei van de bedrijven in afgeleverde melk bedraagt circa 12,5 procent tot 1.084.000 kilo. Bij een vergelijkbare omvang van de financiering is een beperkte afname van de kapitaalslasten zoals rente en afschrijving waarneembaar.

De kritieke opbrengstprijs heeft volgens Peeters in 2011 de grens van € 32,50 doorbroken. Het verschil tussen de hoogste en lage gemiddelde kritiek opbrengstprijs bedraagt ruim 20 euro. Gezien de lange termijn verwachting brengt dit volgens het adviesbureau de kwetsbaarheid van bedrijven aan het licht.

Of registreer je om te kunnen reageren.