Rundveehouderij

Nieuws 6 reacties

Zorgen zuivel over aanvoerregulering

Brussel - De Europese zuivelindustrie en -handel is bang dat er na het einde van de melkquotering toch een min of meer vergelijkbaar systeem van kracht wordt onder de noemer 'supply management'.

In het zogenoemde rapport-Dantin, genoemd naar de Franse Europarlementariër Michel Dantin, wordt een lans gebroken voor supply management. Zo'n aanvoerregulering moet misschien niet altijd van kracht zijn, maar met name in tijden van crisis, als de melkveehouders te weinig verdienen of als er een te grote productie is (en daardoor de prijzen weer onder druk staan). Dat vinden ook de ministers van landbouw van een aantal Oost- en Zuid-Europese lidstaten. Zelfs de nieuwe Franse minister van landbouw Stephane le Foll lijkt er sympathiek tegenover te staan.

Dit is volop reden voor een meerderheid van de Europese zuivelorganisaties, grote zuivelbedrijven en handelaren om aan te bel te trekken. Ze wijzen de Europese Commissie, het Europarlement en de Raad erop dat het een slecht idee is om de melkproductie in Europa toch weer aan banden te leggen op het moment dat de quotering afloopt. Zo is het ook niet afgesproken, herinneren ze Parlement en Raad. Het is tegen de afspraken gemaakt in WTO-verband en frustreert ook veel investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan en verwachtingen die zijn gewekt. Supply management staat ook haaks op het streven naar meer marktwerking in de landbouw.

De protesten van veel boeren, zoals onlangs in Brussel, tegen juist die harde marktwerking voor velen van hen, blijft voeding geven aan initiatieven als die van Dantin. Mogelijk wordt volgend jaar meer duidelijk over de steun voor de aanvoerregulering.

Laatste reacties

 • mag

  Altijd leuk om te weten als je wilt investeren dat de politiek zo betrouwbaar is.

 • nieuwsgierig

  Ik zou maar blij zijn met enige regulering van de aanvoer, dan is er misschien nog een redelijke boterham te verdienen, anders maakt men elkaar structureel kapot. Maar men moet dit eerst over zich heen krijgen voor dat we zeggen hadden we het melkquotum nog maar!!

 • Schraar

  De cooperaties geven altijd aan dat het belang van de leden gelijk is aan dat van de cooperatie. Hoe kunnen ze dan deze actie ondernemen?
  Het is toch in het belang van iedere melkveehouder dat in een periode van overproductie en lage prijzen de markt zo snel mogelijk weer in balans komt en de melkprijs op een redelijk niveau. Hoe kunnen de cooperaties daar dan op tegen zijn? Als de belangen echt gelijk liggen moeten ze blij zijn met de druk vanuit de EMB voor flexibele regulering van de markt. Of tellen exportbelangen toch zwaarder dan de melkprijs van de leden?
  Wat de investeringen betrefd, de meest frustrerende investeringen zijn volgens mij nieuwe stallen die vanaf 2015 even gevult worden en vervolgens door de lage melkprijzen falliet gaan en weer leeg komen te liggen. En uitbreidingen in fabrieken die na de piek van 2015 weer stil komen te liggen omdat de melkaanvoer weer inzakt, dat is pas kapitaalsvernietiging en inefficientie.

 • Schraar

  De cooperaties geven altijd aan dat het belang van de leden gelijk is aan dat van de cooperatie. Hoe kunnen ze dan deze actie ondernemen?
  Het is toch in het belang van iedere melkveehouder dat in een periode van overproductie en lage prijzen de markt zo snel mogelijk weer in balans komt en de melkprijs op een redelijk niveau. Hoe kunnen de cooperaties daar dan op tegen zijn? Als de belangen echt gelijk liggen moeten ze blij zijn met de druk vanuit de EMB voor flexibele regulering van de markt. Of tellen exportbelangen toch zwaarder dan de melkprijs van de leden?
  Wat de investeringen betrefd, de meest frustrerende investeringen zijn volgens mij nieuwe stallen die vanaf 2015 even gevult worden en vervolgens door de lage melkprijzen falliet gaan en weer leeg komen te liggen. En uitbreidingen in fabrieken die na de piek van 2015 weer stil komen te liggen omdat de melkaanvoer weer inzakt, dat is pas kapitaalsvernietiging en inefficientie.

 • Mozes

  Als we met behoudt van het melkquotum de melkprijs kunnen sturen waarom hadden we dan in 2009 zo'n lage melkprijs?

 • Schraar

  Mozes, omdat we geen flexibel quotum hadden/hebben, waarbij de productie aangepast wordt aan de vraag.
  Integendeel, in 2009 werd ondanks de overproductie het quotum nog gewoon verder uitgebreid. We moeten marktgericht gaan produceren en niet gewoon blind volgas doormelken.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.